Publicerad 23 april 2024

Insikter om vårdbehov och kapacitet

En rapport och ett metodstöd har tagits fram för att stärka kunskapen om hur vårdbehov och kapacitet bättre kan balanseras inom mödrahälso- och förlossningsvården.

SKR:s rapport och metodstöd lyfter framgångsrika strategier och konkreta arbetssätt, och belyser vilka förutsättningar som underlättar respektive begränsar arbetet med produktions- och kapacitetsstyrning.

– Vi hoppas att rapporten och metodstödet ska hjälpa regionerna att skapa en mer tillgänglig och jämlik vård, säger Kajsa Jansson, samordnare för satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård på SKR.

Rapport: Produktions- och kapacitetsstyrning i praktiken inom mödrahälso- och förlossningsvården

Metodstöd för produktions- och kapacitetsstyrning

Vägar framåt för systematisk produktions- och kapacitetsstyrning

I rapporten presenteras fem vägar framåt för systematisk produktions- och kapacitetsstyrning inom mödrahälso- och förlossningsvården:

  • Stärk kunskapen om produktions- och kapacitetsstyrning i mödrahälso- och förlossningsvården.
  • Utveckla systematiken i arbetet med produktions- och kapacitetsstyrning.
  • Förbättra möjligheterna att använda data över vårdbehov och bemanning för produktions- och kapacitetsstyrning.
  • Etablera samarbeten mellan olika verksamheter för att bättre balansera kapaciteten med vårdbehovet.
  • Utbyt erfarenheter och stärk den regionala samverkan kring produktions- och kapacitetsstyrning.

Det finns även 15 konkreta strategier och arbetssätt som kan användas inom mödrahälso- och förlossningsvården. Strategierna kan även användas inom andra verksamheter.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kajsa Jansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.