Publicerad 8 maj 2024

Kompetensförsörjning, kvinnors hälsa

Kompetensförsörjning är ett brett område och som i grunden handlar om att verksamheter ska ha tillgång till rätt kompetens.

Den demografiska utvecklingen i samhället innebär ökad efterfrågan av välfärdstjänster samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder minskar. Nyrekrytering måste kompletteras med andra åtgärder, exempelvis genom att öka andelen som arbetar heltid, minska sjukfrånvaron och att äldre medarbetare förlänger arbetslivet.

Kompetensförsörjning inom kvinnors hälsa och förlossningsvård handlar därför alltmer om att få personal med rätt kompetens att räcka till. Kommuner och regioner behöver tänka nytt för att klara nuvarande och framtida kompetensförsörjning.

Arbetsmaterial för regioner om kompetensförsörjning

SKR har tagit fram rapporter och arbetsmaterial om kompetensförsörjning som regioner kan användas sig av.

Rapporten och metodsstödet "Produktions och kapacitetsstyrning i praktiken" har tagits fram för att stärka kunskapen om hur vårdbehov och kapacitet bättre kan balanseras inom mödrahälso- och förlossningsvården.

Rapporten: Produktions- och kapacitetsstyrning i praktiken

Rapporten "Utveckla arbetssätten - Strategier för att använda kompetens rätt i hälso- och sjukvården" utgår från vårdkedjan graviditet och förlossning men metoderna är tillämpliga för hela hälso- och sjukvården.

Rapporten: Utveckla arbetssätten

Grundläggande förutsättningar för kompetensförsörjning

För att organisationen ska ha förmåga att få medarbetare att stanna kvar och utvecklas i yrket behövs bland annat

 • en attraktiv arbetsplats
 • goda arbetsvillkor
 • en hållbar arbetsmiljö
 • utvecklingsmöjligheter
 • gott ledarskap.

Förbättringsförslag för stärkt kompetensförsörjning

Även om medarbetare stannar kvar och utvecklas behövs ytterligare lösningar för att möta kompetensförsörjningsbehovet:

 • Kompetens behövs användas på rätt plats, i rätt tid och på rätt sätt.
 • Behovs- och kapacitetsplanering behövs för att möta vårdbehov som varierar över tid.
 • Teamkonstellationer behöver utvecklas och bli effektivare.
 • Använda teknikutvecklingen och den digitala möjligheten där det är lämpligt.
 • Stärka kvinnors möjligheter till egenvård och tillvarata kvinnans egna resurser genom personcentrerad vård.
 • Införa introduktions - och traineeprogram, rotationstjänster, mentorstöd och satsningar på fler utbildningsförmåner.

Nio strategier för att möta kompetensutmaningen (video), YouTube

Personal- och kompetensförsörjning

Informationsansvarig

 • Kajsa Jansson
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.