Publicerad 25 april 2023

Regionala cancercentrum

Regionala cancercentrum (RCC) är regionernas kunskapsorganisation inom cancerområdet. Tillsammans med regionerna arbetar RCC för en mer patientfokuserad, tillgänglig och jämlik cancervård.

RCC i samverkan

På uppdrag av regiondirektörerna finns en nationell samverkansgrupp (RCC i samverkan), med cheferna för de sex regionala cancercentrumen. SKR är stödjande part och svarar för ordförandeskapet i gruppen.

Samverkansgruppen verkar för att genomföra cancerstrategins intentioner, bland annat genom att skapa nationell samordning av riktlinjer och vårdprogram, samordna kvalitetsregister och verka för guidelines avseende utbildning, utveckling och forskning.

Samverkansgruppen är även rådgivande instans i cancerfrågor till SKR, Socialstyrelsen och Socialdepartementet och tar fram underlag och rapporterar till regiondirektörsgruppen.

RCC:s webbplats – cancercentrum.se

RCC har en gemensam webbplats som vänder sig i första hand till medarbetare och chefer i vården. Patientorganisationer, politiker, tjänstemän, forskare är andra vanliga besökare.

På cancercentrum.se tillhandahålls framförallt kunskapsstöden till cancervården i form av nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp, kvalitetsregisterrapporter, läkemedelsinstruktioner med mera.

Cancercentrum

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrika Berg Roos
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.