Publicerad 27 januari 2023

Kvalitetsregister, nationella

Nationella Kvalitetsregister möjliggör lärande, utveckling och ständigt förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården och omsorgen.

Nationella kvalitetsregister

Så fungerar Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister innehåller personbundna uppgifter om diagnos, behandling, och resultat. Alla vårdgivare är skyldiga att informera sina patienter/brukare om deras uppgifter läggs in i ett kvalitetsregister.

Nationella Kvalitetsregister byggs upp och underhålls av professionen inom vård- och omsorg. Varje register har en ansvarig registerhållare samt en styrgrupp som ansvarar för kvalitetsregistrets utveckling och förvaltning. Dessa personer har god förankring inom sin profession. Ofta finns även patientföreträdare i kvalitetsregistrets styrgrupp.

Vision och mål

Nationella Kvalitetsregister ska:

  • bidra till att rädda liv och uppnå jämlik hälsa
  • användas aktivt för uppföljning, lärande, kvalitetsutveckling, förbättring, forskning samt ledning.

Nationella Kvalitetsregister ska vara en integrerad del i ett nationellt hållbart system för den samlade kunskapsstyrningen och uppföljningen av svensk hälso- och sjukvård. Registret är också ett viktigt stöd för att uppnå en kunskapsbaserad och jämlik hälsa samt en resurseffektiv vård och omsorg.

Nationella kvalitetsregister ska också användas i förbättringsarbete i vårdens och omsorgens verksamheter samt som kunskapskälla för klinisk forskning, inklusive samarbete med Life science-sektorn.

Överenskommelse Nationella kvalitetsregister 2023

SKR och staten har slutit en överenskommelsen om Sammanhållen, jämlik och säker vård. Nationella kvalitetsregister ingår som en del i överenskommelsen.

Överenskommelse Nationella kvalitetsregister, Nationella kvalitetsregister

Överenskommelse om samverkan med industrin

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Swedish Medtech, SwedenBio och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för samverkan kring kvalitetsregister.

Överenskommelse om samverkan med industrin, Nationella kvalitetsregister

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Göransson
    Samordnare Stödfunktion Nat. Kvalitetsregister

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.