Publicerad 25 mars 2024

Seminarier om ekonomi, hållbarhet och hälsa

De senaste ekonomirapporterna från SKR har innehållit ett särskilt avsnitt om hälsofrämjande och förebyggande arbete. Strategi för hälsa genomför seminarier i samband med att ekonomirapporten presenterats.

Sammantaget har behov, utmaningar och handfasta exempel från olika delar av landet belysts och ger tillsammans tillfälle till reflektion. Hur når vi ett större genomslag i arbetssätt som vi ser ger goda resultat för såväl befolkning som ekonomi?

Utdrag ur tidigare ekonomirapporter

I skriften "Förebygga eller reparera? Ekonomi och hälsa – utdrag ur Ekonomirapporten 2019-2021" samlas några av avsnitten om hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Förebygga eller reparera, utdrag ur ekonomirapporten 2019-2021

Seminarier

Webbsändningarna arrangeras tillsammans med Nära vård och Kraftsamling för psykisk hälsa.

Genomförda seminarier

Våga satsa uppströms - hälsa som en investering i utmanande tider (2021)

Erfarenheter från kommuner som har jobbat med sociala investeringar presenterades under sändningen från maj 2021. Region Uppsala och Region Jönköpings län berättar om hur de tar sig an primärvårdens befolkningsinriktade arbete genom ett förstärkt geografiskt hälsouppdrag. Från SKR medverkar Jesper Ekberg (samordnare Strategi för hälsa), Ing-Marie Wieselgren (f.d. samordnare för Kraftsamling för psykisk hälsa), Lisbeth Löpare Johansson (samordnare Nära vård) samt Nils-Eric Gustavsson (f.d. ekonomidirektör i Region Västmanland). Längd: 1 timme och 44 minuter.

Informationsansvarig

  • Jesper Ekberg
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.