Publicerad 17 augusti 2023

Webbsändningar Strategi för hälsa

SKR gör under året ett antal webbsändningar för att förmedla inspiration och lärande om samverkan som gör skillnad. Det sker både som webbsända studiebesök från kommuner och regioner som arbetar för befolkningens hälsa och som webbinarier med utgångspunkt i angelägna fördjupningsteman.

Genom webbsända studiebesök samt webbinarier med Strategi för hälsa utforskas tre påståenden som tillsammans kan belysa framgångsrik samverkan som präglas av stolthet:

  • Vi vet vad vi vill!
  • Vi gör tillsammans!
  • Vi ser resultat!

Webbsända studiebesök

Under cirka 60 minuter får du möjlighet att göra ett studiebesök via länk där du träffar involverade personer, kan ställa frågor och interagera genom vår chatt.

Genomförda studiebesök

Hallstahammar – en äldrevänlig kommun

Hallstahammar är en av ett fåtal kommuner i Sverige som ingår i Världshälsoorganisationens globala WHO-nätverk för äldrevänliga städer och kommuner. Nätverket arbetar aktivt för att skapa goda levnadsmiljöer för äldre invånare. Hör hur kommunen arbetar för att göra seniorer delaktiga i planering och beslut och om angreppssätt som gör skillnad på både kort och lång sikt.

Medverkar gör: Jari-Matti Heikkinen, biträdande socialchef och projektledare, Paolo Sandborn, enhetschef för förebyggande arbete, Evelina Nettebladt, enhetschef Stöd i eget boende, Monica Lehtonen, områdeschef ordinärt boende och flera andra medarbetare. Dessutom medverkar Jesper Ekberg och Ulrika Lifvakt från SKR. Studiebesöket genomfördes 8 november 2022. Längd: 1 timme.

Inspirationsskriften Leva livet fullt ut

Folktandvårdens folkhälsofunktion gör skillnad för en jämlik munhälsa i Dalarna

Ett studiebesök på Folktandvårdens folkhälsofunktion i Dalarna. En funktion med 7 team med totalt 20 anställda tandsköterskor och tandhygienister som enbart arbetar förebyggande med samverkan och uppsökande verksamhet . Medverkar gör: Eva Östling, verksamhetschef för Folktandvårdens folkhälsofunktion, Ulrika Nygren, vårdutvecklare, barnhälsovården, Linda Johansson, 1: linjens chef geriatrik/rehab Ludvika Lasarett samt Maria Bigenius och Anna Rinstad från Region Dalarna, Dessutom medverkar Jesper Ekberg och Anna Thomsson från SKR. Studiebesöket genomfördes 7 september 2022. Längd: 1 timme.

Informationsansvarig

  • Jesper Ekberg
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.