Publicerad 1 februari 2023

Presentationsmaterial strategi för hälsa

Här finns material att använda för inspiration och presentation av  Strategi för hälsa..

Strategi för hälsa - mål och indikatorer

Kommuner och regioner har gemensamt arbetat fram målen för Strategi för hälsa. Här finns de gemensamma målen och hur stor förbättringen ska bli fram till 2022.

Att nå målen för en god och jämlik hälsa – hur många handlar det om? I det här bildspelet visas exempel från en kommun med 50 000 invånare eller en region med 290 000 invånare för målet God och jämlik hälsa.

Bildspel: Visualisering av målen (Powerpoint) Powerpoint, 13 MB.

Att styra i komplexitet

Klara Palmberg Broryd, PhD, strategi- och förnyelsedirektör i Nacka kommun, pratar om vikten att den högsta ledningen inom politik och förvaltning pratar ihop sig om övergripande målsättningar som alla kan bära och sedan fokusera på resultaten. Längd: 4 minuter.

Arbetet med Strategi för hälsa - en bra grund för hur vi kan arbeta med Agenda 2030

Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen, om synen på SKR:s arbete med Strategi för hälsa i förhållande till Agenda 2030. Längd: 2 minuter.

Informationsansvarig

  • Jesper Ekberg
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.