Publicerad 22 maj 2023

Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin

Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin är ett av SKR:s formella nätverk och består av ledande tjänstemän från samtliga regioner med chef- eller ledningsansvar inom den psykiatriska specialistvården.

De som deltar i nätverket är utsedda av sin respektive regiondirektör och/eller hälso- och sjukvårdsdirektör.

Nätverkets uppdrag är att optimera regionernas och vårdgivarens insatser vid psykiatriska sjukdomstillstånd som kräver specialistvård i enlighet med begreppen i God vård.

Prioriterade områden under 2020-2022

Nätverkets prioriterade fokusområden under 2020-2022 har varit följande:

  • Nära vård och omsorg
  • Tillgänglighet
  • e-hälsa och digitalisering
  • Kompetensutveckling/försörjning
  • Kunskapsstyrning – inklusive nationella kvalitetsregister, uppföljning och analys
  • Nivåstrukturering
  • Säker vård

Informationsansvarig

  • Mikael Malm
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.