Publicerad 27 april 2022

Verktygslådan

SKR har tagit fram en verktygslåda med material för att underlätta arbetet med att starta upp en delarena inom Kraftsamling psykisk hälsa.

SKR har samlat stödmaterial för att starta upp och genomföra en delarena inom Kraftsamlingen. Materialet är fritt att användas, som helhet eller utvalda delar, och är tänkt att vara ett stöd för planering, koordinering och genomförande av mötesserien som ligger till grund för arbetsprocessen.

Metodhandbok för genomförande av delarenor (PPT) Powerpoint, 12 MB.

Metodhandboken beskriver bakgrunden till och syftet med Kraftsamling psykisk hälsa, ger en övergripande introduktion till arbetssättet med delarenorna, presenterar innehållet i verktygslådan samt ger förslag på hur materialet kan användas

Material för planering och koordinering

Mall för dokumentation av innehåll under telefonkonferens (Word) Word, 42 kB.

Mall för att dokumentera problemområden, initiativ och aktiviteter (Excel) Excel, 17 kB.

Mall att fylla i deltagare (Excel) Excel, 18 kB.

Mall för planeringslogg (Excel) Excel, 20 kB.

Stöd för möten

Möte 1: Verkstad 1

Informationsmaterial (PPT) Powerpoint, 8 MB.

Mötesmaterial, verkstad 1 (PPT) Powerpoint, 29 MB.

Planering, genomförande och uppföljning, verkstad 1 (Word) Word, 48 kB.

Möte 2: Verkstad 2

Mötesmaterial, verkstad 2 (PPT) Powerpoint, 4 MB.

Planering, genomförande och uppföljning, verkstad 2 (Word) Word, 43 kB.

Möte 3: Verkstad 3

Mötesmaterial, verkstad 3 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Planering, genomförande och uppföljning, verkstad 3 (Word) Word, 44 kB.

Möte 4: Handslagsverkstad

Mötesmaterial till handslagsverkstad (PPT) Powerpoint, 5 MB.

Material till Handslagsverkstad (Word) Word, 46 kB.

Möte 5: Uppstart av genomförandefas

Mötesmaterial till genomförandefas (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Material till uppstart av genomförandefas (Word) Word, 43 kB.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.