Publicerad 18 maj 2022

Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt

Både psykisk och fysisk hälsa påverkas i hög grad av levnadssätt och det omkringliggande samhället. Kraftsamling psykisk hälsa arbetar därför med frågor som påverkar psykisk hälsa inom exempelvis samhällsdesign, samhällsdiskussion och vardagsliv.

Vår hälsa påverkas av en mängd olika faktorer, vilket illustreras i bland annat modellen Hälsans bestämningsfaktorer.

Modellen visar hur vår hälsa påverkas av såväl

  • individuella faktorer (kost, träning, sociala nätverk etc.)
  • levnads- och arbetsvillkor (fysisk miljö, boende, arbetsliv etc.)
  • övergripande samhällsfaktorer (miljö, kultur, samhällsekonomi etc.)
Kön, arv, ålder. Individuella faktorer: alkohol-och narkotikabruk, livsförväntningar, sociala nätverk, kost- och träningsvanor.  Levnads- och arbetsvillkor: trygghetssystem, arbetsliv, fysisk miljö, hälso- och sjukvård, skola, boende.  Miljö, kultur och samhällsekonomiska faktorer: miljö, politik, samhällsekonomi, tro och religion, kultur.

Hälsans bestämningsfaktorer.

I fråga om den fysiska hälsan har stora förbättringar skett under 1800- och 1900-talet. Genom exempelvis vaccinationsprogram, förbättringar i den fysiska miljön och bättre personlig hygien, förbättrades den fysiska hälsan radikalt. Kraftsamling psykisk hälsa vill på liknande sätt förändra samhället till ett samhälle som i större utsträckning främjar psykisk hälsa.

Det finns totalt nio delområden (A-I) inom de tre övergripande arbetsområden (1-3).

Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt har följande delområden:

A. En samhällsdesign för hälsa och välmående.

B. En hälsofrämjande samhällsdiskussion.

C. Ett arbets- och vardagsliv med krav som svarar mot människors förmågor.

Delarenor

Utvecklingsarbetet inom arbetsområdet drivs i delarenor. Delarenorna fungerar som arbetsgrupper kopplade till en specifik fråga eller ett specifikt område. Inom arbetsområde ” Ett mer hälsofrämjande arbete” har Kraftsamling psykisk hälsa ett antal delarenor.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.