Publicerad 11 mars 2021

Grupper, psykisk hälsa

Alla individer i samhället kan påverkas av psykisk hälsa. SKR arbetar med flera olika utvecklingsarbeten som innefattar olika grupper i samhället. Målet är att skapa ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadsätt.

SKR arbetar för att alla individer ska ges förutsättningar att uppnå bästa möjliga hälsa och är rustade att nå sin fulla potential. Det omfattar även personer med allvarliga psykiatriska tillstånd. Detta görs med hjälp av välfungerande och behovsanpassade välfärdstjänster. SKR har samlat och redovisar utvalda och pågående utvecklingsarbeten.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.