Publicerad 12 augusti 2021

Sammanhållen planering på 1177

Inera har genomfört en förstudie om digital sammanhållen planering på 1177 Vårdguiden.

SKR gav 2019 i uppdrag till Inera att genomföra en förstudie för att titta på möjligheter och koncept för att visualisera en digital sammanhållen planering på 1177 Vårdguiden för invånare. Fokus har varit patienter som har ett eller flera kroniska tillstånd eller andra behov av samordning. I uppdraget ingick också att visa hur digitala tjänster kan stötta patienter och närstående att vara aktiva och samskapande i den egna hälso- och sjukvården.

Förstudiens resultat är en beskrivning av koncept – hur skulle en lösning kunna se ut, men också vilka tekniska, juridiska och verksamhetsmässiga förutsättningar som krävs. I huvudbetänkandet från utredningen God och nära vård finns en diskussion om Sammanhållen planering på 1177 i kapitlet om Patientkontrakt.

Regeringen: Huvudbetänkande God och nära vård

Sammanfattning

  • Sammanhållen planering är ett koncept som förenklar i vårdens övergångar samtidigt som det bidrar till andra nyttor för patienten, närstående och medarbetare i olika organisationer.
  • Förstudien rekommenderar fortsatt teknisk utveckling och verksamhetsutveckling parallellt i regionerna för att åstadkomma den önskvärda förändringen.
  • Tekniska lösningsförslag som kan genomföras inom tre år kan skapa goda förutsättningar för sammanhållen planering.

Förstudie sammanhållen planering 1177 (PDF) Pdf, 2 MB.

Sammanfattning av förstudien (PDF) Pdf, 4 MB.

Det fortsatta arbetet med utveckling och realisering av ”Sammanhållen planering på 1177” kommer att ske i samverkan med Vision e-hälsa 2025. Patientkontrakt ingår som en del i inriktningsmålet ”Individen som medskapare” i den aktuella genomförandeplanen för visionen.

Vision E-hälsa 2025 genomförandeplan

Seminarium patientkontrakt

Sommaren 2020 sände E-hälsa 2025 ett seminarium om patientkontrakt och sammanhållen planering på 1177. Under seminariet talade Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen SKR, om Vision E-hälsa och individen som medskapare i vården. Längd 3 minuter.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anette Nilsson
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.