Publicerad 9 mars 2022

Nätverk och forum patientkontrakt

I SKR:s stöd för utvecklingen av patientkontrakt i regionerna ingår att arrangera olika typer av forum för erfarenhetsutbyte.

Lärandeforum

Lärandeforum är en återkommande konferens för de regionala utvecklingsteam som med olika kompetenser jobbar med patientkontrakt i den egna regionen. Lärandeforum är en arena för nationellt erfarenhetsutbyte, lärande, kunskapsbyggande och inspiration. Mötesplatsen är både i fysisk och digital form.

Nätverk med regionala kontaktpersoner

Varje region har en eller flera representanter för patientkontraktsarbetet.

Kontaktpersoner för respektive region

Informationsansvarig

  • Anette Nilsson
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.