Publicerad 23 juni 2022

Exempel och filmer om patientkontrakt

Hur berättar jag om patientkontrakt? Här hittar du material som hjälper dig när du ska presentera eller arbeta med patientkontrakt i olika sammanhang.

Exempel från regioner

En del i SKR:s arbete med patientkontrakt är att bidra till att sprida tips och exempel från regionernas arbete. Texterna får gärna kopieras och användas av andra regioner.

Vad är viktigt för dig?

Region Jönköpings län har tagit fram en folder som beskriver vad ett patientkontrakt är och innehåller.

Folder ”Vad är viktigt för dig?” (PDF) Pdf, 332 kB.

Individuell plan som blankettmall i journalsystemet

Region Jämtland Härjedalen har tagit fram en blankettmall för en individuell plan med allmän information om diagnosen, beskrivning av vad den enskilde ska göra, vad vården ska göra och hur kommande kontakter ser ut. I dagsläget finns individuella planer för en handfull diagnoser. De individuella planerna finns som blankettmallar och dokumenteras direkt i journalsystemet (Cosmic). Dokumentationen sker direkt i patientmötet och skrivs sedan ut till patienten.

Blankettmall ”Individuell plan för dig som…” (PDF) Pdf, 280 kB.

Regional riktlinje i Västra Götalandsregionen

I Västra Götalandsregionens styrsystem finns en rad regionala riktlinjer. I februari 2021 beslutade hälso- och sjukvårdsdirektören om en sådan riktlinje för patientkontrakt. Riktlinjens syfte är att beskriva hur patientkontrakt tillämpas i hälso- och sjukvården i Västra
Götalandsregionen. I dokumentet beskrivs bland annat bakgrunden till patientkontrakt, när det ska erbjudas patienten, vad en fast vårdkontakt är, vad en sammanhållen planering bör innehålla och hur patientkontrakt kan följas upp. Innehållet i riktlinjen om patientkontrakt ska också beaktas när regionala riktlinjer eller regionala medicinska riktlinjer tas fram.

VGR arbetar strukturerat med patientens perspektiv 

Region Jämtland Härjedalen

I Region Jämtland Härjedalen är det tydligt att arbetet med att införa patientkontrakt är en del av omställningen till Nära vård, men också till andra större satsningar som kunskapsstyrning och patientsäkerhet. I journalsystemet finns en mall för patientkontrakt som används i patientmötet, och de ansvariga för arbetet använder sig av befintliga nätverk för att prata om vikten av personcentrering och patientkontrakt. En skiss över sambanden hjälper till att visa på vad som fungerar och inte.

Lärande exempel: Jämtland Härjedalen knyter ihop patientkontrakt med flera satsningar

Västra Götalandsregionen

I Västra Götalandsregionen (VGR) är det struktur och systematik som gäller för att få in personcentrering och patientkontrakt i det som redan görs, från ledning och styrning till processer och rutiner. I februari 2021 beslutades en regional riktlinje för att konkretisera vad patientkontrakt innebär i VGR och nu pågår arbetet för att implementera riktlinjen.

Lärande exempel: VGR jobbar strukturerat med patientens perspektiv

Region Jönköpings län

För att sprida arbetet med Patientkontrakt till alla enheter har regionen bland annat jobbat med genombrottsmetoden och med att föra in överenskommelserna i journalmallar. I samband med utbrottet av coronasmittan våren 2020 användes Patientkontrakt med en checklista, för att få kontroll på vilka personer som låg i riskzonen för att bli sjuka och inlagda på sjukhus. De flesta vårdcentraler fortsatte sedan att använda listan, och därmed blev Patientkontrakt ett funktionellt verktyg för kontroll och uppföljning.

Lärande exempel: Patientkontrakt – ett stöd för nära vård och ökad delaktighet

Filmer att använda

Om patientens delaktighet och kopplingen till kunskapsstyrning

Patientkontrakt får en allt större betydelse i kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvården, som ett verktyg och stöd i att uppnå en god och jämlik vård. I de personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp som nu utvecklas som ett led i kunskapsstyrningen, ingår patientkontrakt som en obligatorisk del.

I filmen beskriver bland andra patientföreträdare hur viktigt det är att bli lyssnad på och få medverka i sin vård. Följande personer medverkar i ordning: Peter Edfelt, patientföreträdare för vårdförlopp KOL/astma, Caroline Stridsman, ordförande NAG KOL/astma, Mats Bojestig, ordförande Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, Gunilla Limbäck- Svensson, ordförande NAG höftledsartros, Ritva Elg, patientföreträdare vårdförlopp höftledsartros och filmen avslutas med Mats Bojestig. Längd: 4 minuter.

Om medarbetare, ledarskap och Patientkontrakt

Anette Nilsson, projektledare för SKR:s arbete med att stödja införandet av patientkontrakt i regionerna intervjuar Anna Nergårdh, utredare för God och nära vård. Samtalet handlar om vikten att skapa förutsättningar för medarbetare och chefer att arbeta med personcentrerad vård. Filmerna kan visas vid införandet av patientkontrakt.

Chefer och Patientkontrakt

Utifrån ett chefsperspektiv. Längd cirka 1 minut.

Medarbetare och Patientkontrakt

Utifrån ett medarbetarperspektiv. Längd cirka 1 minut.

Vad betyder Patientkontrakt för Siri Kautsky, patientföreträdare för Ung Cancer ?

Siri Kautsky, patientföreträdare för Ung Cancer beskriver med utgångspunkt i de sju frågorna vad det skulle betyda för henne med en tydligare överblick över sina vårdkontakter och behandlingar. Siri intervjuas av Anette Nilsson, projektledare för SKR:s arbete med att stödja införandet av patientkontrakt i regionerna. Längd: 6.38 minuter.

Vårdgivare - vad betyder patientkontrakt för Hallands sjukhus

Fysioterapeuten Ingrid Yngvesson-Burman och överläkaren Karin Rennblad arbetar på Rehabiliteringsmedicin på Hallands sjukhus i Halmstad. Där får patienter som lämnar kliniken för vidare vård någon annanstans med sig en mapp med all information. Det innebär en trygghet både för patienten och för den vårdpersonal som tar över. För medarbetarna på Rehabiliteringsmedicin innebär de här rutinerna att de vet sin roll i processen och att det är lättare att motivera patienterna till eget ansvar. Patient Bengt Hållvik berättar om sina erfarenheter av patientkontrakt och Birgitta Lagerqvist, chefläkare betonar vikten av att ta ett kvitto från patienterna på att de känner sig trygga när de bryggas över till andra vård- och omsorgsgivare. Intervjuar gör Anette Nilsson, projektledare för patientkontrakt på SKR. Längd cirka 13 minuter.

Patientkontrakt och patientsäkerhet

Per Wiger, chefläkare vid Alingsås sjukhus, berättar om varför Patientkontrakt är viktigt för att stärka patientsäkerheten. Anette Nilsson, projektledare för SKR:s arbete med Patientkontrakt intervjuar. Längd cirka 6 minuter.

Ortopedkliniken vid Oskarshamns sjukhus med patientkontrakt

För att lyckas med Patientkontrakt är det avgörande hur vi arbetar med värderingarna i vardagen, så att vi förmår att skapa den kultur som andas och lever patientkontrakt i varje möte, varje person, varje gång. Några som lyckats är ortopedkliniken i Oskarshamn. Klinikchefen Dan Eriksson berättar om att skifta perspektiv och ställa om verksamheten efter hur de själva skulle vilja ha det som patienter och kunder. Längd 8 minuter.

Genusperspektiv i arbetet med patientkontrakt

SKR:s handläggare Goldina Smirthwaite berättar om studier som gjorts av genusperspektivet inom hälso-och sjukvårdsområdet, vilka förväntningar man har på vad kvinnor respektive män förväntas göra under sin sjukdomstid eller rehabilitering. Längd cirka 4 minuter.

Informationsansvarig

  • Anette Nilsson
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.