Publicerad 6 februari 2023

Förstärkning av ambulansvården

Som en del av överenskommelsen God och nära vård 2023 vill SKR tillsammans med regeringen stimulera till utveckling av ambulanssjukvården.

Förstärkning av ambulanssjukvården är ett av fyra övergripande utvecklingsområden inom överenskommelsen God och nära vård 2023. Det omfattar totalt 85 miljoner kronor till regionerna. Regionerna ska genomföra insatser som syftar till att:

  • utveckla ambulanssjukvården
  • göra ambulanssjukvården mer jämlik och effektiv
  • anpassa den till de förändringar som omställning till god och nära vård innebär.

Medlen kan exempelvis användas till:

  • Insatser som utvecklar ambulanssjukvården för att möta hela hälso- och sjukvårdens utveckling och behov. Det gäller såväl god och nära vård som högspecialiserad vård.
  • Insatser för ökad effektivitet avseende responstider, exempelvis ökad samverkan med andra aktörer för omställningen till nära vård.
  • Kompetenshöjande insatser för medarbetare inom ambulanssjukvården. Insatserna kan rikta sig till medarbetare inom hela larmkedjan.
  • Insatser som ger utvecklade förutsättningar för samordning av sjuktransporter. Det kan till exempel handla om samverkan mellan regioner och med andra aktörer.

Informationsansvarig

  • Carin Renger
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.