Publicerad 27 januari 2023

Förstärkning av ambulansvården

Som en del av överenskommelsen God och nära vård 2023 vill SKR tillsammans med regeringen stimulera till utveckling av ambulanssjukvården.

Förstärkning av ambulanssjukvården är ett av fyra övergripande utvecklingsområden inom överenskommelsen God och nära vård 2023. Det omfattar totalt 85 miljoner kronor till regionerna. Regionerna ska genomföra insatser som syftar till att:

 • utveckla ambulanssjukvården
 • göra ambulanssjukvården mer jämlik och effektiv
 • anpassa den till de förändringar som omställning till god och nära vård innebär.

Medlen kan exempelvis användas till:

 • Insatser som utvecklar ambulanssjukvården för att möta hela hälso- och sjukvårdens utveckling och behov. Det gäller såväl god och nära vård som högspecialiserad vård.
 • Insatser för ökad effektivitet avseende responstider, exempelvis ökad samverkan med andra aktörer för omställningen till nära vård.
 • Kompetenshöjande insatser för medarbetare inom ambulanssjukvården. Insatserna kan rikta sig till medarbetare inom hela larmkedjan.
 • Insatser som ger utvecklade förutsättningar för samordning av sjuktransporter. Det kan till exempel handla om samverkan mellan regioner och med andra aktörer.

Redovisning till Socialstyrelsen 2023

För att få del av medel för utökat antal VFU-veckor för studenter på utbildning mot sjuksköterskeexamen ska en redovisning skickas till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2023. Ett krav för att ta del av medlen är att regionen/kommunen redovisar:

 • antalet VFU-veckor och platser som genomförts i regionens/kommunens regi för sjuksköterskeutbildningen under vårterminen 2022
 • en uppskattning av antal VFU-veckor och platser som kommer att kunna genomföras i regionens/kommunens regi under vårterminen 2023.

Utbetalning av medel sker i april 2023. Kommunernas redovisningar får om så önskas samordnas av de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS). Antalet VFU-veckor och platser ska framgå på kommunnivå.

Informationsansvarig

 • Carin Renger
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.