Publicerad 13 november 2023

Stödmaterial och erfarenheter av arbetet med Gemensam plan primärvård

SKR stöder kommuner och regioner i arbetet med att ta fram en plan för gemensam primärvård. Stödet består av presentationsmaterial, digitalt dialogstöd och filmer som beskriver erfarenheter från framgångsrik samverkan mellan region och kommun.

Stödmaterial i arbetet med Gemensam plan

Presentationsstöd och material

Materialet kan användas vid presentationer och i det gemensamma utvecklingsarbetet.

Presentation Gemensam plan primärvård (PDF) Pdf, 897 kB.

Presentation Gemensam plan primärvård (Powerpoint) Powerpoint, 5 MB.

Arbetet med en gemensam plan för primärvården handlar om att formulera områden för samverkan och besluta om hur det praktiskt ska fungera. Arbetet kan göras i fem steg:

  1. Gemensamma mål
  2. Kartlägga förutsättningar
  3. Hur vi ska agera tillsammans
  4. Säkra stödet till mikronivån
  5. Gemensam uppföljning

I följande material finns en checklista att gå igenom och exempel från kommuner som påbörjat sitt arbete.

Fem steg till plan för Gemensam plan primärvård (PDF) Pdf, 627 kB.

Fem steg till en plan för Gemensam plan primärvård (Powerpoint) Powerpoint, 3 MB.

Digitalt dialogstöd

Som ett stöd i arbetet med att ta fram en plan för gemensam primärvård har SKR tagit fram ett dialogstöd. Stödet är digitalt och kan användas som diskussions- och arbetsunderlag vid möten.

Dialogstöd Gemensam plan primärvård

Kommunikationsbudskap

Ta gärna del av budskap och logotyp för Gemensam plan primärvård. Materialet kan användas då arbetet med den gemensamma planen ska kommuniceras och spridas inom organisationen.

Budskap

Med Gemensam plan primärvård kan personers behov bättre tillgodoses och en trygg, nära och säker vård bli verklighet.

Primärvårdens huvudmän arbetar som ett team, där alla runt patienten tar ansvar för det egna arbetet, återkopplar till steget före och underlättar för steget efter.

Genom ett systemledarskap som delar resurs- och kompetensfrågor, kan primärvården utvecklas och bidra till att lösa välfärdens utmaningar.

Budskapsbild

Gemensam plan primärvården

Logotyp som kan användas vid presentation av Gemensam plan primärvården

Erfarenheter från kommuner regioner

Fokus på invånarens behov i Jönköpings län

Region Jönköpings län och länets 13 kommuner har arbetat fram en gemensam plan för primärvården. Utgångspunkt i arbete har varit invånarens behov av gemensamma insatser av flera samverkande parter. Den gemensamma planen innehåller:

  • Strategisk och visionär viljeinriktning och målbild samt ledningssystem i samverkan
  • Konkretisering vad som ska ske på makro-, meso- och mikronivå

Gemensam plan för primärvård, Region Jönköpings län (PDF)

Erfarenheter från systemledningen i Jönköpings län

Medverkande: Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Jönköpings län, Ola Götesson, chef för kommunal utveckling Region Jönköpings län, Petrea Defruit, SKR. Längd cirka 8 minuter.

Realisering av planen för gemensam primärvård

Medverkande: Jonas Almgren, sektionschef primärvård och rehablititering, Annelie Forsgren, teamchef kommunal utveckling Region Jönköpings län, Anette Nilsson, utvecklingsstrateg SKR, Petrea Defruit, SKR. Längd cirka 9 minuter.

Gemensam plan för samverkan i Lidköping

Gemensam plan för samverkan mellan regional och kommunal primärvård i Lidköping är framtagen för att säkerställa en god och nära vård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Planen tydliggör former för samverkan och lyfter hur kontinuitet, teamarbete och tillgängligheten kan utvecklas och öka.

Plan för samverkan regional och kommunal primärvård, Lidköping (PDF) Pdf, 575 kB.

Plan för samverkan regional och kommunal primärvård, Lidköping

Medverkande: Jeanette Andersson processledare för God och Nära vård, Lidköpings kommun, Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård SKR. Längd cirka 11 minuter.


Framgångsrik samverkansstruktur i Skellefteå/ Norsjö

Närsjukvårdsområdet Skellefteå och Norsjö har utvecklat ett samarbete över hälso- och sjukvårdens och omsorgens olika verksamhetsgränser.

Grunden för samverkanssystemet kan beskrivas som tre olika nivåer av väl förankrade ledningsstrukturer; strategiskt, taktiskt och operativt. Praktiskt innebär strukturen för samverkan att det inom respektive nivå finns ett ”parhäst”-förhållande mellan kommun- och regionföreträdare.

Ta del av en fallstudie från Närsjukvårdsområdet Skellefteå och Norsjö, Region Västerbotten

Utveckling av en framgångsrik samverkanskultur i Skellefteå/Norsjö

Medverkande: Camilla Andersson, områdeschef Närsjukvår, Region Västerbotten, Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård, SKR. Längd cirka 12 minuter.

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.