Publicerad 20 september 2023

Presentera Nära vård

Material för dig som arbetar med att informera om och beskriva omställningen till en nära och hållbar hälso-och sjukvård.

Berätta om nära vård

Presentationsmaterial för dig som ska berätta om vad nära vård är och hur vi ställer om hälso-och sjukvård samt omsorg till en hållbar och personcentrerad vård.

Presentation av Nära vård med talarmanus (Powerpoint) Powerpoint, 45 MB.

Presentation av Nära vård (PDF) Pdf, 3 MB.

Presentationen finns även på engelska med talarmanus på svenska

Person-centred and integrated care (Powerpoint) Powerpoint, 50 MB.

Utvecklingsresan

Presentation som visar kort om bakgrunden till Nära vård-reformen samt de politiska beslut och utredningar som ligger till grund. De mönster vi kan se växa fram och hur vi tänker att Nära vård kan utvecklas på kort och lång sikt.

Nära vårds utvecklingsresa (Powerpoint) Powerpoint, 701 kB.

Nära vårds utvecklingsresa (PDF) Pdf, 352 kB.

Patientkontrakt

Nu finns en ny uppdaterad presentation för Patientkontrakt med nya illustrationer i samma design som Nära vård-bilderna. Den är framtagen för att ytterligare förstärka att Patientkontrakt är en integrerad och central del i omställningen till nära vård. Presentationen är utarbetad utifrån en helhet med bilder och kapitelindelningar. Du kan också välja vilka bilder du vill använda utifrån behov, situation och person. 

Presentationsbilder med talarmanus om patientkontrakt (Powerpoint) Powerpoint, 42 MB.

Presentationsbilder om patientkontrakt (PDF) Pdf, 5 MB.

I filmen Röster om Patientkontrakt berättar en patient och medarbetare från två regioner om arbetet med patientkontrakt och vad det innebär i praktiken. Längd 5 minuter.

Egenmonitorering

Kompetensforum egenmonitorering har tagit fram presentationsmaterial som bland annat beskriver hur egenmonitorering fungerar och hur läget för egenmonitorering ser ut i Sverige idag.

Presentationsmaterial om egenmonitorering

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.