Publicerad 12 juni 2024

Presentera Nära vård

Material för dig som arbetar med att informera om och beskriva omställningen till en nära och hållbar hälso-och sjukvård.

Berätta om nära vård

Presentationsmaterial för dig som ska berätta om vad nära vård är och hur vi ställer om hälso-och sjukvård samt omsorg till en hållbar och personcentrerad vård.

Presentation av Nära vård med talarmanus (Powerpoint) Powerpoint, 45 MB.

Presentation av Nära vård (PDF) Pdf, 3 MB.

Presentationen finns även på engelska med talarmanus på svenska

Person-centred and integrated care (Powerpoint) Powerpoint, 50 MB.

Utvecklingsresan

Presentation som visar kort om bakgrunden till Nära vård-reformen samt de politiska beslut och utredningar som ligger till grund. De mönster vi kan se växa fram och hur vi tänker att Nära vård kan utvecklas på kort och lång sikt.

Nära vårds utvecklingsresa (Powerpoint) Powerpoint, 701 kB.

Nära vårds utvecklingsresa (PDF) Pdf, 352 kB.

Dokumenterad överenskommelse tidigare Patientkontrakt

Från och med 2024 påbörjas arbetet med sammanhållen planering på 1177 – digital vy för dokumenterad överenskommelse, tidigare har benämnts Patientkontrakt. Som ett metodstöd för fas 2 finner ni här en ny uppdaterad presentation för dokumenterad överenskommelse/Patientkontrakt. Se presentationen som ett metodstöd där du själv väljer vilka bilder du vill använda utifrån behov, situation och person. Dokumenterad överenskommelse är en central del i omställningen till Nära vård.

Presentationsbilder, talarmanus Metodstöd fas 2 dokumenterad överenskommelse (Powerpoint) Powerpoint, 14 MB.

Presentationsbilder Metodstöd fas 2 dokumenterad överenskommelse (PDF) Powerpoint, 14 MB.

I filmen Röster om Patientkontrakt berättar en patient och medarbetare från två regioner om arbetet med patientkontrakt och vad det innebär i praktiken. Längd 5 minuter.

Egenmonitorering

Kompetensforum egenmonitorering har tagit fram presentationsmaterial som bland annat beskriver hur egenmonitorering fungerar och hur läget för egenmonitorering ser ut i Sverige idag.

Presentationsmaterial om egenmonitorering

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.