Publicerad 19 mars 2024

Berättelser och stöd om Nära vård

Regioner och kommuner har startat omställningen till en nära och tillgänglig vård och nya arbetssätt har börjat utvecklas. Här finns exempel från regioner och kommuner men även presentationsmaterial och stöd till verksamhetsutvecklare och chefer.

Årsberättelse 2022-2023

En samling berättelser och lärande från 2022 och 2023 för att ta del av hur den Nära vården utvecklats. Innehållet kommer framföralltfrån kommuners och regioners rapportering till Socialstyrelsen. En genomgång och översiktlig analys av innehållet i rapporterna har utförts av Hälsolabb.

Nästa steg i omställningen till Nära vård

Intervjuer om Nära vård

I serien Nära vård-podden intervjuas intressanta personer som på olika sätt speglar den förändring som behövs i omställningen mot Nära vård. Syftet med podden är att genom samtal om Nära vård fördjupa kunskapen men också att visa både på det som fungerar och det som är svårt med att ställa om.

Nära vård-podden

Personcentrerad retorik

Med våra ord och berättelser kan vi skapa insikter och stödja och inspirera människor till att agera på nya sätt. Materialet om personcentrerad retorik visar hur vi med ordens hjälp kan öva på att agera för en mera personcentrerad hälso- och sjukvård och omsorg. Presentationen går både att använda som reflektionsmaterial, enskilt eller i grupp, och kan också skrivas ut i ett större format för att fungera som en utställning om personcentrerad retorik.

Presentation om personcentrerad retorik med anteckningar (Powerpoint) Powerpoint, 93 MB.

Presentation om personcentrerad retorik (PDF) Pdf, 4 MB.

Stöd för dialog om föreställningar om personcentrering

För att bjuda in till dialog och reflektion har SKR tillsammans med Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) tagit fram ett material om vanliga föreställningar om personcentrerad vård och omsorg. I materialet beskrivs föreställningarna och vilken forskning och kunskap som finns kopplat till dem. Föreställningar är också illustrerade på ett lekfullt och humoristiskt sätt.

Föreställning om personcentrerad vård för dialog, Göteborgs universitet

Framgångsfaktorer inom nära vård

SKR har tagit fram en sammanställning av framgångsfaktorer som kommit fram genom olika exempel som studerats – och som bedöms som giltiga oavsett olika sammanhang. När dessa framgångsfaktorer nyttjas ser vi också en växande empirisk grund av de resultat som kan uppnås med en omställning till nära vård. Ett samägt utvecklingsarbete leder till väsentliga ömsesidiga nyttor för kommuner och regioner, och särskilt för patienter och närstående med stora behov av vård och omsorg.

Omställningen till nära vård

Exempel från regioner och kommuner

Flera regioner och kommuner har påbörjat arbetet med en nära vård. Här finns exempel från Ängelholm i söder till Övertorneå i norr.

Alla lärande exempel inom nära vård

Nära vård för rätt stöd till psykisk hälsa

En samlad skrift som presenterar arbetssätt där verksamheter utformar insatserna utifrån personens fokus och levda liv, inte utifrån vårdens eller socialtjänstens.

Nära vård för rätt stöd till psykisk hälsa

Nära vård i hemmet för äldre

Allt fler människor får vård och omsorg i sitt eget hem. De flesta personer som får vård och omsorg i hemmet är 65 år och äldre och har ofta komplexa vårdbehov. Runt om i landet utvecklas arbetssätt och metoder för att erbjuda en trygg och säker vård och omsorg i hemmet. SKR har tagit fram några lärande exempel som beskriver inspirerande arbetssätt inom vård och omsorg i hemmet för äldre personer.

Nära vård i hemmet för äldre

För att få en inblick i nära vård i hemmet har har Region Västmanland har tagit fram en film där en patient beskriver nyttan och tryggheten med Närvårdsteamet. Filmen är cirka 3 minuter.

Borta bra men hemma bäst, Region Västmanland

Fel i läkemedelsbehandling är en av de vanligaste patientsäkerhetsriskerna i hemsjukvård. Hur kan farmaceuten bidra till en säkrare läkemedelshantering vid vård i hemmet? Denna rapport beskriver hur farmaceuter kan bidra i omställningen till en mer nära vård.

Säkrare läkemedelsbehandling vid vård i hemmet - hur kan farmaceuten bidra?, Sveriges Farmaceuter

Inspirerande exempel nära vård barn och unga

En rapport med en samling inspirerande arbetssätt med fokus på barn och unga i olika åldrar och med olika behov. Dessa exempel är tagna från regioner, kommuner och organisationer som arbetet med nära vård för barn och unga.

Nära vård för barn och unga

Patientkontrakt

Läranade exempel och filmer om patientkontrakt på både nationell, regional och lokal nivå.

Exempel filmer patientkontrakt

Patientperspektiv

Min vision om nära vård 2028

Förbundsordförande för Neuro, Lise Lidbäck, berättar sin egen version om vad nära vård innebär år 2028. Längd cirka 9 minuter.

Nära vård i Alaska

Southcentral Foundation i Alaska har ett arbetssätt som utgår från människors behov och förutsättningar. Den personliga berättelsen där människan blir sedd och värdesatt är viktigast i processen. Personalen arbetar tillsammans och nära varandra i team.

Medarbetare och patienter berättar om arbetssättet och vad initiativet gjort för samhället de bor i. Längd cirka 3 minuter.

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.