Publicerad 1 februari 2023

Intressentanalys folkhälsa

För att ta reda på vilka som ska vara delaktiga i arbetet inom folkhälsa finns intressentanalyser som stöd.

Det är ofta många som har kompetenser inom olika sakområden och som behövs i arbetet för en förbättrad folkhälsa. Det är bra att tidigt och systematisk identifiera och kartlägga de som har kunskap om eller intresse av området eller som kommer att beröras av eventuell åtgärd.

I intressentanalysen ingår flera olika delar såsom:

  • Varför är de viktiga att ha med i arbetet?
  • Vad vinner de på att delta? vilken är deras nytta?
  • Finns eventuella intressekonflikter – och hur kan du hantera dessa?
  • Hur viktig är deras medverkan? Och i vilket skede?
  • Vilken roll kan de ha i arbetet; beslutande, avsätta resurser, medverkan, känna till, sprida…

Verktyg

Ta fram en plan för hur du kan involvera intressenterna och se till att utvecklingsarbetets kommunikationsplan tar hänsyn till detta. För att göra en systematisk intressentanalys använd arbetsbladet som stöd.

Arbetsblad intressentanalys (Word) Word, 218 kB.

Arbetsblad intressentanalys (PDF) Pdf, 1 MB.

Informationsansvarig

  • Johanna Woltjer
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.