Publicerad 8 september 2023

Folkhälsoarbete och andra horisontella sakområden

Kommuner och regioner arbetar hälsofrämjande och förebyggande på olika sätt men också för att stärka jämställdheten, barnets rättigheter och de mänskliga rättigheterna. Områdena förstärker varandra och bidrar till bättre kvalitet inom verksamheterna.

Bättre samordning stärker välfärden

Flera samhällsutmaningar kan förstås både som en fråga om folkhälsan och om jämställdhet, mänskliga rättigheter och barnets rättigheter. Och vara en del av arbetet för Agenda 2030.

Ofta formuleras arbetet inom dessa områden som skilda uppdrag. Men på många sätt hänger de samman och förstärker varandra. Även om arbetet sker med olika utgångspunkter, syftar de till att:

  • tillgodose alla människors grundläggande behov och rättigheter
  • ge invånarna en jämställd och jämlik välfärd
  • bidra till ett socialt hållbart samhälle, där människor trivs och lever ett gott liv med god hälsa och välbefinnande, utan orättfärdiga skillnader.

Stöd för att se, styra och leda helheten

Gemensamt för horisontella sakområden är också att de förverkligas genom utformningen av andra verksamheter. För att det ska bli möjligt, behöver kommuner och regioner hantera dem inom sina system för ledning och styrning.

SKR har tagit fram stöd för att underlätta samordningen av horisontella sakområden och arbetet för Agenda 2030 så att de kompletterar och stärker varandra, istället för att konkurrera om verksamheternas utrymme.

Stöd för samordning av horisontella sakområden

Informationsansvarig

  • Hanna Lind
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.