Publicerad 26 mars 2024

Skapa engagemang folkhälsa

Uppföljning är ofta motorn i förbättringsarbete. Uppföljning av hälsan och bakomliggande faktorer som påverkar hälsan, kan visa utvecklingen i förhållande till det övergripande nationella folkhälsopolitiska målet. Uppföljning kan även tydliggöra hur folkhälsoläget kan påverka verksamheterna i kommunerna och vice versa.

Det finns många sätt att skapa engagemang. Nummer ett är förstås att anpassa innehåll utifrån vilka som ska engageras, efter kommunens och regionens övergripande mål samt utifrån tid och sätt som din organisation brukar redovisa data och analyser.

Tips på sätt att skapa engagemang

  • involvera olika kompetenser och nyckelpersoner i såväl analys, förslag till åtgärder och spridning av resultat.
  • arbeta med målgruppsanpassade budskap – inspireras gärna av intressentanalysen nedan.
  • ha ett pedagogiskt upplägg. Ta gärna med frågor att ta ställning till för att integrera resultaten och förslagen i den egen verksamheten.
  • använd gärna dialogkedjan med frågor som utgår ifrån den verklighet som de du möter befinner sig i. En bra ingång till att diskutera hur folkhälsoresultat kan påverka olika verksamheter och hur verksamheterna kan påverka resultatet.

Intressentanalys folkhälsa

Dialogkedjans frågor

Ett annat sätt att engagera är att:

  • ”gissa statistiken”. Exempelvis att visa olika resultat i diagram som olika deltagare får gissa vad det kan visa (ge några olika svarsalternativ).
  • deltagarna får gissa hur läget är inom ett visst område och sedan visar du resultatet.
  • quiz – frågor inom olika delar av statistiken som uppmuntrar diskussion.

Gissa statistiken och quiz

Informationsansvarig

  • Johanna Woltjer
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.