Publicerad 7 juli 2022

Folkhälsa – Styrning och ledning

SKR stödjer kommunernas och regionernas hälsofrämjande och förebyggande arbete inom folkhälsa. En del av detta är att underlätta och öka samverkan mellan kommuner och regioner och andra aktörer.

Evenemang

SKR tycker

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR