Publicerad 11 september 2023

Nationella insatser och utvecklingsprojekt inom e-hälsa

SKR driver eller är en del av flera olika insatser och utvecklingsprojekt som på olika sätt bidrar till att utveckla e-hälsa i Sverige. Här har vi samlat kort information om några av dem.

Internetbaserat stöd och behandling

I den nationella tjänsten Stöd och behandling kan vårdgivaren på ett säkert sätt ge stöd, behandlingar och utbildningar till invånare, enskilt eller som ett komplement till annan behandling. Invånaren får behandling när de behöver och på sina villkor. Behandlingar som ges på Stöd och behandling är exempelvis mot ångest, depression, sömnstörningar och stress. Stödprogram kan vara neuropsykiatrisk bedömning, tobaksavvänjning, sjukskrivning och rehabilitering, träning samt matdagbok. I tjänsten kan patienter med cancer även få en egen digital vårdplan, ”Min vårdplan cancer”.

Tjänsten Stöd och behandling finns tillgänglig via 1177 Vårdguiden och kan användas av alla vårdgivare i regionens regi samt privata vårdgivare som regionen har avtal med.

Internetbaserat stöd och behandling

Nationella Läkemedelslistan

Under våren 2021 trädde lagen om nationell läkemedelslista i kraft. I praktiken innebär lagen att patienten har möjlighet att dela samma information om sina receptförskrivna läkemedel med vården som med apoteken.

Nationella Läkemedelslistan

Digitala intyg

Utvecklingen av digitala försäkringsmedicinska intyg har varit en del av SKR:s överenskommelse med regeringen om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (som avslutades 2020). Inera AB har tagit fram Intygstjänster som består av flera tjänster som tillsammans digitaliserar hanteringen av intyg mellan vård, myndigheter och invånare. Digitala intyg underlättar för dem som är involverade i sjukskrivningsprocessen – för individen, hälso- och sjukvården och myndigheter.

Digitala intyg

Stöd för rätt sjukskrivning

Stöd för rätt sjukskrivning är ett IT-baserat bedömningsstöd för hälso- och sjukvården med syftet att med större träffsäkerhet och tidigare än idag kunna identifiera individer med risk för längre sjukskrivning och de med behov av rehabiliteringsinsatser. SRS bedömningsstöd finns i en färdigutvecklad version och är klar för fortsatt införande i regionerna.

Stöd för rätt sjukskrivning

Informationsansvarig

  • Karina Tellinger
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.