Publicerad 18 mars 2021

Social fobi 2.0

Utgivare: Uppsala psykiatri, affektiva sektionen, Akademiska sjukhuset

Utgivarens redovisning sammanställd i värderingsmallen (PDF) Pdf, 593 kB.

Programbeskrivning

Social fobi behandling 2.0 är ett program som enligt utgivaren syftar till att behandla individer med social fobi för vuxna från 18 år. Programmet ska administreras som vägledd internetbehandling där behandlare bör ha psykologutbildning. Programmet bygger på KBT: psykoedukation, kognitiv omstrukturering, beteendeexperiment, exponering, uppmärksamhetsträning samt social färdighetsträning. Social fobi 2.0 har använts med nationella stöd och behandlingsplattformen (SoB). Rekommenderad behandlingstid är 12 veckor och rekommenderad frekvens av återkoppling från internetbehandlare till patient är en gång per vecka.

Från startåret 2016 har programmet använts på Akademiska sjukhuset, inom psykiatrisk verksamhet. I november 2017 hade ca 20-25 patienter använt programmet.

Vetenskaplig dokumentation för programmet

Det finns ingen vetenskaplig utvärdering av behandlingseffekter eller upplevelser av programmet, varken inom eller utanför hälso- och sjukvård.

Designgranskning

Programmet har granskats i stöd- och behandlingsplattformen.

Introduktion

Programmet inleds med sju omfattande och tvingande formulär där flera upplevs som feldesignade då upprepade svarsalternativ finns, vilket är förvirrande. Användaren ges därefter initial introduktion med tydlig avsändare.

Navigering

I översikten är rubriker numrerade och informativt namnsatta vilket underlättar; dock viss upprepning då första klickbara länk har samma namn som avsnittet.

Layout

Programmet är textintensivt och har långa textrader som ofta saknar underrubricering. Programmet använder inte ljud eller video och bilder saknas utöver fem figurer, vilka ligger på två sidor. Meddelandeflik och meddelande på varje sida nyttjas, däremot inte resultatflik. Användaren ges möjlighet att favoritmarkera.

Interaktivitet

Interaktiviteten är låg. Fält för fritextsvar upplevs dock som för låga, endast 3,5 textrader höga, vilket gör att användaren behöver skrolla i sin egen text och överblick saknas. Instruktionerna för hemuppgifterna ligger skilda från själva uppgiften vilket kan försvåra för användaren.

Kommunikation

Programmet saknar sammanfattande avslutning och instruktion om nästa steg.

Sammanfattande bedömning

Social fobi 2.0 bygger på kända principer för social fobi-behandling och tidigare, vetenskapligt testade, liknande program, men Social fobi 2.0 har inte utvärderats vetenskapligt och saknar således vetenskaplig dokumentation. Detta försvårar bedömning av programmets lämplighet för behandling av social fobi.

Social fobi 2.0 finns för bruk på SoB-plattformen. Designen bedöms bestå av omfattande text med enstaka figurer men inget ljud eller video; låg interaktivitet och mycket omfattande inledande formulär.

Vid användning av Social fobi 2.0 rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och effekter eftersom vetenskaplig dokumentation saknas för samtliga vårdkontexter.

Referenser till vetenskapliga studier av programmet

Saknas.

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.