Publicerad 18 mars 2021

Internethjälpen mot ångest och oro

Utgivare: Livanda Internetkliniken AB

Utgivarens redovisning sammanställd i värderingsmallen (PDF) Pdf, 672 kB.

Programbeskrivning

Internethjälpen vid ångestproblem är ett program som enligt utgivaren syftar till att behandla generaliserad ångest, panikångest, social fobi, hälsoångest och ”allmän oro” för vuxna från 18 år. Programmet finns tillgängligt under tre olika benämningar:

  • Internethjälpen mot ångest och oro (finns i Stöd och behandlingsplattformen)
  • Internethjälpen vid ångestproblem (finns i Stöd och behandlingsplattformen)
  • Ångest och oro (på Livanda Internetklinikens plattform)

Programmet ska administreras som vägledd internetbehandling, där behandlare bör ha minst grundläggande KBT-utbildning (steg 1). Programmet bygger på KBT och innehåller exponering, hantering av säkerhetsbeteenden, förhållningssätt till egna tankar, normalisering och hantering av känslor, acceptansträning samt avslappning och mindfulness. Internethjälpen vid ångestproblem finns på nationella stöd- och behandlingsplattformen (SoB). Rekommenderad behandlingstid är åtta veckor och rekommenderad frekvens av återkoppling från internetbehandlare till patient är en gång per vecka.

Från startåret 2007 har programmet använts av ca 1 500 personer på Livandas egen plattform samt inom vården i flera landsting. Programmet finns vid denna skrivning tillgängligt på SoB men uppgifter om hur många patienter som genomfört programmet där saknas.

Samlad vetenskaplig dokumentation för programmet

I svenskt sammanhang finns det ingen vetenskaplig utvärdering av behandlingseffekter eller upplevelser av programmet.

Designgranskning

Designgranskningen avser Internethjälpen mot ångest och oro men de andra programbenämningarna i rubriken ovan avser samma programinnehåll. Programmen är bedömda i SoB.

Introduktion

Programmet inleds med fyra obligatoriska formulär utan välkomsttext eller introduktion. Formulären upplevs som omfattande.

Navigation

I programmet finns meddelandeflik, dock utan tydlig mottagare, samt resultatflik.

Layout

Programmets styrka ligger i bra balans mellan bild, text, video och ljud med bra textlayout. Filmerna har en tydlig avsändare och användaren kan i vissa stycken välja mellan ljud och text.

Interaktivitet

Programmet har hög grad av interaktivitet.

Kommunikation

Det finns ingen sammanfattning eller instruktion hur användaren går vidare efter avslutad modul.

Sammanfattande bedömning

Internethjälpen vid ångestproblem bygger på kända principer för behandling av ångest men har inte utvärderats vetenskapligt i svenskt sammanhang. Detta försvårar bedömning av programmets lämplighet för behandling av ångest. Designen bedöms bestå av en bra textlayout och bra balans mellan text, bild och ljud med hög grad av interaktivitet och omfattande formulär.

Vid användning i vården av Internethjälpen mot ångest och oro och programmen med samma innehåll (Internethjälpen vid ångestproblem samt Ångest och oro) rekommenderas starkt att välgenomtänkt uppföljning av förlopp och utfall sker, eftersom programmet inte har utvärderats vetenskapligt i svenskt sammanhang och kan förväntas fungera olika bra för olika målgrupper och i olika vårdkontext.

Referenser till vetenskapliga studier av programmet

Saknas.

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.