Publicerad 18 mars 2021

Information inför din höftoperation 1.0

Utgivare: Landstinget Sörmland

Utgivarens redovisning sammanställd i värderingsmallen (PDF) Pdf, 525 kB.

Programbeskrivning

Inför din höftoperation 1.0 är ett program som enligt utgivaren syftar till att förbereda vuxna för att genomgå en planerad operation med höftplastik genom att informera, instruera och vägleda dem i operationsprocedurerna. Inga regler eller instruktioner finns för förskrivning av programmet, som finns tillgängligt på den nationella stöd- och behandlingsplattformen, SoB.

Programmet består av tre moduler:

  1. att informera före operation
  2. att informera efter operation
  3. erbjuda repetition av programmets innehåll genom filmer.

Sedan 2017 har programmet använts som stödprogram inom ortopedi. Ett 40-tal patienter har anvisats programmet.

Vetenskaplig dokumentation för programmet

Det finns ingen vetenskaplig utvärdering av programmet, varken inom eller utanför hälso- och sjukvården.

Designgranskning

Programmet har granskats i SoB-plattformen och bedöms vara väl genomarbetat och lättanvänt, med bra helhetsintryck. Det finns en bra balans mellan text och instruktiva filmer. Flödet för användaren är tydligt och det är lätt att navigera i programmet. Det finns interaktivitet mellan användare och innehåll och det ingår en utvärderingsfunktion. Patienten kan svara på olika moment i programmet genom till exempel att skriva i text, bocka av checklistor osv. Däremot finns ingen patient-behandlarkontakt i programmet.

Introduktion

Bra, kort och koncis. Här borde stå att ljud förekommer och att användaren behöver se till att ha tillgång till högtalare eller hörlurar.

Navigation

Bra översikt finns, som syns direkt när man har öppnat programmet. Det är lätt att navigera genom modulerna som är tydligt indelade under rubriken ”att arbeta med” före respektive efter operation. Även om det finns tio avsnitt med underrubriker i första modulen (före operation) så är de lätta att hitta i. Ett plus är att filmerna även finns sökbara separat i repetitionsmodulen som följer de första två modulerna.

Layout

Texten har lagom omfattning och är lättläst och lättbegriplig. Det finns en rad filmavsnitt med ljud som är bra och instruktiva. Filmerna är självinstruerande men det hade kunnat vara en fördel med motsvarande textbeskrivning. Det finns ett par figurer som är enkla, schematiska och instruktiva. Förkortningen ”Hjm” bör skrivas ut som hjälpmedel.

Interaktivitet

Det finns en rad kom-ihåg-listor, som är bra och ger patienten kontroll över processen före respektive efter operation. Dessutom finns frågor, som patienten ska besvara själv och skicka in. Dock är det oklart vem som tar emot svaren. Det är inte heller klart om man får någon återkoppling.

Kommunikation

Programmet är självinstruerande. Ingen kontakt med behandlare sker. Programmet avslutas på ett uppmuntrande sätt. Det finns möjlighet för användaren att svara på utvärderingsfrågor vars syfte är att i framtiden förbättra programmet, något som är ett plus.

Sammanfattande bedömning

Det finns ingen vetenskaplig utvärdering av Inför din höftoperation 1.0. Ingen bedömning görs därför här av programmets effekt vid användning som stöd inför höftoperation för vuxna. Inför din höftoperation 1.0 finns tillgängligt på nationella SoB-plattformen. Programmet är väl genomarbetat, är lättanvänt och ger ett bra helhetsintryck. Det saknas dock möjlighet till interaktion med en behandlare.

Vid användning rekommenderas genomtänkt uppföljning av process och utfall eftersom programmet inte har utvärderats vetenskapligt. Inget är känt om hur programmet fungerar för olika målgrupper och i olika vårdkontext.

Referenser till vetenskapliga studier av programmet

Saknas.

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.