Publicerad 18 mars 2021

Fri från panik 2.0

Utgivare: CAREIT- SelfhelpOnline Solutions AB

Utgivarens redovisning sammanställd i värderingsmallen (PDF) Pdf, 432 kB.

Programbeskrivning

Fri från panik 2.0 är ett program som enligt utgivaren syftar till att behandla, ge återfallsprevention och utbilda om paniksyndrom hos vuxna från 18 år. Dokumentationen från utgivaren är för knapphändig för att ge en summerande beskrivning.

Samlad vetenskaplig dokumentation för programmet

Framgår inte.

Designgranskning

Programmet har granskats i företagets webbversion.

Introduktion

Mycket instruktiv och tydlig introduktion där avsändare och mottagare framgår. Det finns i introduktionen en länk till en pop-up, men denna öppnas i ny flik och inte som pop-up (gäller även en del andra länkar som öppnas i ny flik). Bra strukturerad översikt som visar innehåll och uppgifter för varje avsnitt i hela programmet.

Navigering

Svårnavigerat. Programmet ligger klistrat längst till vänster i browserfönstret och utnyttjar/anpassar sig ej till browserfönstret storlek. Den icke-centrerade texten utan vänstermarginal försvårar läsning. Länkar är klickbara vilket ger användaren möjlighet till en mer dynamisk navigation. Länken till avsnitt 1 fungerar inte vid testet utan användaren kommer tillbaka till översikten. Det saknas knappar/länk för fortsätt eller framåt i avsnitten och det framgår efter tillbaka-klick inte tydligt vilken/vilka länkar användaren har läst. Tillbaka tar användaren ett steg tillbaka men det saknas knapp för tillbaka till ursprungssidan för avsnittet. Användaren ges ingen tydlig bild över var denne befinner sig i informationsmängden men kan enkelt se huvudrubrikerna i en egen flik.

Layout

Layouten är väl avvägd med lagom långa textrader med tydlig rubricering och ett lättillgängligt språk. Programmet har inte ljud eller video men enstaka bilder och figurer. Saknar sammanfattning.

Interaktivitet

Finns i större omfattning. Programmet har en hög grad av interaktivitet i och med flera uppgifter för användaren och länkar för fördjupning. Programmet kan utvärderas genom formulär för användaren.

Kommunikation

Oklar.

Sammanfattande bedömning

Fri från panik 2.0 kan inte bedömas pga. bristande underlag. Designmässigt (fristående program) väl avvägd textmassa med enstaka bilder och figurer men inte video; hög grad interaktivitet; några oklara länkar; har bra formulär för utvärdering.

Referenser till vetenskapliga studier av programmet

Specifika referenser saknas.

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.