Publicerad 8 maj 2023

Upphandling, upphovsrätt

För att kunna erbjuda internetbaserat stöd och behandling behöver programmen upphandlas och avtal upprättas med den eller de som har upphovsrätt till programmen.

Stödmaterial vid upphandling av internetbaserat stöd och behandling

Önskemål har framkommit från regioner att SKR ska utarbeta en checklista för upphandling enligt den juridik som finns och som kan vara ett stöd i det egna arbetet i verksamheter.

Checklista för upphandling av internetbaserade behandlingsprogram (PDF) Pdf, 72 kB.

FAQ Avtalssamverkan mellan kommuner och regioner för stöd- och behandlingsprogram samt upphandling (PDF) Pdf, 332 kB.

Upphovsrätt för internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

När en region, kommun eller dess verksamheter ska göra ett avtal om ett eller flera program finns det en skyldighet att säkerställa att avtalet görs med den person som har upphovsrätt till programmet.

SKR har gjort ett arbete för att underlätta för de som har utarbetat program att säkerställa vem som äger dessa. Ett förslag på hur reglering av programmen kan gå till är skickat till dem som uppgivit att de har program.

Samtliga länkar är i PDF:

PM:Rättsliga förutsättningar för att dela material på Stöd och behandling, 2022-10-29  Pdf, 272 kB.

Delar av innehållet i rapport om internetbaserade stöd och program behandlar immateriella rättigheter och upphandling Pdf, 1 MB.

Följebrev till avtalsmall för internetbaserade stöd och behandlingsprogram Pdf, 151 kB.

Avtalsmall för överlåtelse av immateriella rättigheter rörande behandlingsprogram Pdf, 76 kB.

Inledande PM till advokatbyrå kring rättigheter Pdf, 178 kB.

Bilaga 1, PM till advokatbyrå kring rättigheter Pdf, 39 kB.

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.