Publicerad 4 december 2023

Dokumenation konferens Stöd och behandlingplattformen, SOB

Den 23 november arrangerade SKR tillsammans med Inera ett seminarium om hur flera verksamheter kan erbjuda tillgängliga digitala stöd och behandlingsinsatser.

Sedan 2015 har Stöd och behandlingsplattformen (SOB) varit en möjlighet för regioner att erbjuda digitala insatser till sina invånare via 1177. Det har sedan dess tagits fram många olika stöd och behandlingsprogram för olika diagnoser och insatser.

Förutsättningarna för att befintliga verktyg och program ska kunna användas i hela Sverige behöver förbättras. Via konferenser går det att ta del av forskning och erfarenheter hur det är möjligt att öka implementering och användning av redan tillgängliga metoder.

Konferensens program

Här finns konferensens programpunkter med tillhörande presentationsmaterial.

Vilka och hur många stöd och behandlingsprogram finns?

I vilken omfattning används programmen på tjänsten stöd och behandling ?

Anna Östbom, SKR

Program på stöd och behandlingsplattformen (PDF) Pdf, 197 kB.

Aktuell användning (SOBsverige.se)

Anna Wollin, Inera

Presentation - Aktuell användning (SOBsverige.se) (PDF) Pdf, 272 kB.

Implementering digitala insatser för psykisk hälsa

Kristofer Vernmark från Linköping Universitet.

Presentation - vad säger forksningen om implementering? (PDF) Pdf, 5 MB.

Ordnat införande i Skåne

Region Skånes struktur för implementering och uppföljning

Ola Winquist, Njördur Viborg och Johannes Malm, Region Skåne

Presentation Region Skånes (PDF) Pdf, 511 kB.

Samverkan mellan regioner i framtagning och implementering

Josefin Laago, Joakim Ekberg och Anna Norrenge, Sydöstra sjukvårdsregionen

Presentation om samverkan mellan regioner (PDF) Pdf, 595 kB.

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.