Publicerad 29 januari 2024

Digital Min vårdplan i cancervården

Min vårdplan cancer är en del av den nationella cancerstrategin och innehåller bland annat information om patientens diagnos och vilka utredningar patienten ska göra och när.

Min vårdplan cancer

  • är ett verktyg som möjliggör delaktighet och inflytande för patienten genom hela vårdförloppet.
  • utgår ifrån vad som är viktigt för patienten och anpassas alltid till individen av kontaktsjuksköterska eller annan vårdpersonal.
  • innehåller all relevant information om diagnos, behandling, rehabiliering och uppföljning som patienten kan behöva.
  • gör vården lättare att överblicka genom interaktiva funktioner och möjligheter till gemensam planering.

Patienten når Min vårdplan genom att logga in på 1177. För personer som inte kan eller vill logga in på 1177 erbjuds Min vårdplan i pappersformat och kan skrivas ut via cancercentrum.se.

Vill din verksamhet införa Min vårdplan?

I dag har alla regioner påbörjat införande av Min vårdplan. På cancercentrum.se finns kontaktuppgifter, utbildningar och förslag på rutiner för arbetet med Min vårdplan. Regionala cancercentrum i samverkan anordnar även regelbundna användarträffar för vårdpersonal och öppna webbinarier med information om nyheter i Min vårdplan.

Min vårdplan cancer, Regionala cancercentrum i samverkan, RCC

Utvecklingen av Min vårdplan

Målet är att alla cancerdiagnoser ska få en Min vårdplan. I dag finns Min vårdplan för ett närmare tjugotal diagnoser.

Min vårdplan innehåller kvalitetssäkrad kunskap om bästa tillgängliga cancervård. Informationen utgår från rekommendationer i de nationella vårdprogrammen, och genom öppna remissrundor.

Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) ansvarar för att ta fram och förvalta Min vårdplan. RCC är nationell utgivare av Min vårdplan i plattformen Stöd och behandling via 1177. RCC stöttar även regionernas införande av Min vårdplan.

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.