Publicerad 27 mars 2024

Presentationsmaterial egenmonitorering

Material som kan underlätta vid införande av egenmonitorering inom vård och omsorg. Här finns exempel på hur regioner arbetar idag och material som kan användas vid presentationer av ämnet.

En arbetsgrupp inom Kompetensforum egenmonitorering har arbetar fram presentationsmaterial som beskriver vad egenmonitorering är, hur det fungerar, nuläge iför egenmonitorering Sverige och scenarios för framtiden. Syftet med materialet är att öka kunskapen och skapa en enhetlig bild av egenmonitorering samt tillhandahålla material som kan bidra till dialog och diskussion.

Nedan kan du som arbetar med egenmonitorering inom region och kommun ladda ner en Powerpointpresentation. Under varje bild framgår bildens huvudbudskap. I presentationen ingår även fyra filmer. En basfilm om vad egenmonitorering är samt tre exempel på användning av digitala tjänster för egenmonitorering i primärvården och specialistvården.

Presentation om egenmonitorering (powerpoint) Powerpoint, 9 MB.

Filmer till presenationsmaterialet

Under respektive film finns även en länk som kan användas tillsammans med presentationen.

Egenmonitorering - när patienten själv mäter sina värden

Ett exempel på hur egenmonitorering fungerar för patient och sjukvårdspersonal. Längd 2 minuter.

Separat sida med filmen "När patienten själv mäter sina värden"

Egenmonitorering för patient med hjärtsvikt

Maggie Abrahamsson berättar om sina erfarenheter av egenmonitorering. Medverkar gör även sjuksköterskan Linda Göransson från Region Jämtland Härjedalen. Reportaget är gjort av Sveriges Television 13 september 2020. Reporter Johan Pisoni. Längd cirka 2 minuter.

Separat sida till filmen Egenmonitorering för patient med hjärtsvikt

About self-monitoring for patients with heart failure

Maggie Abrahamsson talks about her experiences of self-monitoring. Also participating is nurse Linda Göransson from Region Jämtland Härjedalen. The report was made by Swedish Television 13 September 2020. Reporter Johan Pisoni. English text and swedish sound. Duration: 1 minutes

Separat sida till filmen Self-monitoring for patiens with heart failure

Egenmonitorering för astmatiker

Kjell Örtlund, berättar om sina erfarenheter av egenmonitorering. Elin Granath, verksamhetschef Boxholms vårdcentral Region Östergötland och Cecilia Lago, astmasjuksköterska, medverkar. Längd: cirka 2 minuter.

Separat sida för filmen Egenmonitorering för astmatiker

Egenmonitorering för gravida med behov av extra övervakning under sin graviditet

Ida Lindmark Häggström berättar om sina erfarenheter. Medverkar gör även Anna-Karin Ringqvist, verksamhetsutvecklare och Emma Mattson, barnmorska, specialistmödravården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Längd: cirka 3 minuter.

Separat sida för filmen Egenmonitorering av fosterljud

Kommunikationsbudskap

Ta gärna del av budskapsplattformen då syftet är att skapa en enhetlig kommunikation kring egenmonitorering. Egenmonitorering blir ett allt vanligare arbetssätt inom vården och berör många olika aktör. Materialet är framtaget till målgrupper som inte bara själva ska förstå innebörden, utan i flera fall även föra budskapen vidare. Det är därför av stor vikt att använda ett gemensamt språkbruk och gemensamma budskap vilket förstärker bilden av egenmonitorering.

Kommunikation kring egenmonitorering (PDF) Pdf, 4 MB.

Allt kommunikationsmaterialet har arbetats fram av SKR och representanter från Kompetensforum egenmonitorering, ett forum för erfarenhetsutbyte och identifiering av samverkans- och samarbetsområden mellan regioner.

Informationsansvarig

  • Karina Tellinger
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.