Publicerad 24 mars 2022

Digitala vårdmöten med läkare – en forskningsstudie

Varför väljer en patient ett digitalt vårdmöte med en läkare? Vilka patienter använder digitala vårdmöten och av vilken anledning? Det är frågor som besvarats i ett forskningsprojekt som SKR initierat tillsammans med Region Jönköpings län.

Forskningsstudie Digitala vårdmöten med läkare, Jönköpings universitet

Forskningsstudien har genomförts av Jönköpings Academy for Improvement of Health and Welfare och baserar sig på en registerstudie på 17.300 digitala besök i Region Jönköpings läns digitala kontakter med Min Doktor, KRY och Bra Liv nära. Det genomfördes även 26 individuella djupintervjuer.

Främst yngre och kvinnor

Studien visar att yngre användare upp till 30 år sammanlagt står för cirka 70 procent av kontakterna. Mer än hälften av användarna är kvinnor, 60 procent. Bland de cirka 1400 diagnoser som personerna i studien sökt hjälp för dominerar luftvägsinfektioner, hudutslag och hosta.

Av de digitala vårdmötena med läkare har endast 1,5 procent föregåtts av kontakt med telefonrådgivning via 1177 Vårdguiden, 1 procent har haft ett efterföljande besök på akutmottagning inom ett dygn och 3,6 procent ett fysiskt besök på vårdcentral inom en vecka.

Informationsansvarig

  • Karina Tellinger
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.