Publicerad 13 december 2022

Handlingsplan ökad patientsäkerhet

I patientsäkerhetslagen står det att alla vårdgivare är skyldiga att arbeta systematiskt med patientsäkerhet. Därför har Socialstyrelsen tagit fram en nationell handlingsplan för patientsäkerhet. Varje kommun och region bör utifrån den ta fram en egen lokal handlingsplan.

Nationell handlingsplan

Socialstyrelsen har tagit fram en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet som gäller under åren 2020-2024. Handlingsplanen ska stärka kommuner och regioner i det systematiska patientsäkerhetsarbetet och bidra till att förebygga vårdskador.

Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet, Socialstyrelsen

Lokal handlingsplan

Den nationella handlingsplanen behöver anpassas lokalt eftersom förutsättningarna ser olika ut i kommuner och regioner. Som stöd i det arbetet har SKR och Nationell samverkansgrupp (NSG) patientsäkerhet tagit fram analysverktyg för kommuner och regioner.

Analysverktyg patientsäkerhet

Exempel på arbetet med lokal handlingsplan

Film som i första hand riktar sig till ledning och beslutsfattare, för att lyfta fram värdet av att ta fram en lokal handlingsplan. Medverkande från Härnösands kommun; Krister McCarthy, ordförande socialnämnden, Mats Collin, socialchef, Anders Engelholm, MAS. Längd cirka 5 minuter.

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.