Publicerad 20 oktober 2022

Analysverktyg patientsäkerhet

Runt om i Sverige pågår omställning till nära vård. Omställningen syftar till en sjukvård och omsorg som utförs med utgångspunkt i patientens individuella behov och förutsättningar. För att stärka patientsäkerhetsarbetet finns ett analysverktyg för att identifiera utmaningar för en säker vård.

För att möta dessa förändringar och stödja omställningen till nära vård behöver patientsäkerhetsarbete utvecklas och stärkas i enlighet med den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.

Verktyget kan utgöra ett stöd för att:

  • genomföra en nulägesanalys av patientsäkerhetsarbetet i kommunen eller regionen.
  • identifiera utmaningar för en säker vård samt teman där det saknas information om nuläget.
  • identifiera och prioritera bland insatser för att möta utmaningarna och därmed stärka
  • patientsäkerhetsarbete på lång sikt och i omställningen till en nära vård.
  • skapa en samsyn kring styrkor och förbättringsområden för en god och säker vård.
  • skapa en grund för framtagande av lokala handlingsplaner.

Film som i första hand riktar sig till ledning och beslutsfattare, för att lyfta fram värdet av att ta fram en lokal handlingsplan. Längd cirka 5 minuter.

Stödmaterial vid presentation av analysverktyget

Presentationen är en Powerpoint med inspelat ljud. Presentationen är på cirka 30 minuter och ni kan pausa genom att klicka på högtalarikonen.

Uppstartsmöte i form av en ljudinspelad PPT Powerpoint, 108 MB.

Genomförandestöd kommuner

Genomförandestödet är tänkt att användas tillsammans med verktyget.

Stärkt patientsäkerhetsarbete i kommuner

Verktyg innehåller ett stöd för nulägesanalys av patientsäkerhetsarbetet. Utifrån resultatet av nulägesanalysen finns ett stöd för att identifiera och prioritera bland möjliga insatser .

Verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete i kommuner (Excel) Excel, 261 kB.

Om verktyget används inom flera områden går det att skapa en sammanställning av olika nulägesanalyser och identifierade insatser.

Sammanställning av flera verktyg – kommuner (Excel) Excel, 297 kB.

Erfarenhet av analysverktyg och arbetet med lokal handlingsplan

En intervju med Medicinsk ansvarig sjuksköterska och Medicinskt ansvarig för rehabilitering i Sigtuna kommun.

Att arbeta med analysverktyget (PDF) Pdf, 130 kB.

Exempel från kommuner som tagit fram en lokal handlingsplan för patientsäkerhet med hjälp av analysverktyget.

Umeå kommuns lokala handlingsplan för patientsäkerhet

Härnösand skapade en lokal handlingsplan för patientsäkerhet på ett år

Ydre kommun tog stöd av analysverktyg för att ta fram lokal handlingsplan

Genomförandestöd regioner

Genomförandestödet är tänkt att användas tillsammans med verktyget.

Stärkt patientsäkerhetsarbete i regioner

Verktyg innehåller ett stöd för nulägesanalys av patientsäkerhetsarbetet i regioner samt för att identifiera och prioritera bland möjliga insatser för att stärka patientsäkerhetsarbetet, utifrån resultatet av nulägesanalysen.

Verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete i regioner (Excel) Excel, 232 kB.

En sammanställning av olika nulägesanalyser och identifierade insatser då verktyget har använts inom flera områden i regionen.

Sammanställning av flera verktyg – regioner (Excel) Excel, 279 kB.

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR