Publicerad 14 september 2022

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Utvecklingen mot en säker vård ska hantera såväl utmaningarna i hälso- och sjukvården som den pågående utvecklingen och förändringen av hälso- och sjukvårdssystemet. SKR arbetar för att stödja regioner och kommuner i arbetet med ett systematiskt patientsäkerhetsarbete genom rutinstöd och samarbeten.

Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet

Socialstyrelsen har tagit fram en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet som gäller under åren 2020-2024. Handlingsplanen ska stärka kommuner och regioner i det systematiska patientsäkerhetsarbetet och bidra till att förebygga vårdskador.

Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet, Socialstyrelsen

Den nationella handlingsplanen behöver anpassas lokalt eftersom förutsättningarna ser olika ut i kommuner och regioner. Som stöd i det arbetet finns analysverktyget framtaget.

Analysverktyg patientsäkerhet

Handbok Utredning av allvarliga vårdskador

Handboken är uppdelad i två separata delar och riktar sig till alla som arbetar med kvalitet och patientsäkerhet i regioner, kommuner och hos andra vårdgivare.

Den första delen är en vägledning vid utredning av vårdskador och en handbok för metoden händelseanalys.

Utredning av allvarliga vårdskador, händelseanalys

Den andra delen ger stöd och vägledning i arbetet med att genomföra en riskanalys inom hälso-och sjukvården.

Utredning av risker - handbok för metoden riskanalys

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR