Publicerad 27 juni 2024

Standardisering

En standard kan sägas vara ”en överenskommelse om lösning på ett ofta återkommande problem". Standardiseringen inom vårdsektorn syftar till höjd patientsäkerhet och kvalitet.

Regionmedarbetare företräder svensk standardisering

Standarder inom regionernas uppdrag är i huvudsak globala. De beskriver hur exempelvis medicintekniska produkter och tekniska system ska vara konstruerade för att vara säkra och lämpliga. Andra standardiseringsområden påverkar ofta regionernas verksamheter indirekt eller direkt.

Det är därför viktigt att medarbetare i regionerna är med i arbetet så att produkter och verksamheter som påverkas av standarder, på bästa sätt motsvarar svenska krav och förutsättningar.

Standardiseringsprojekt initieras och finansieras av företag, organisationer, myndigheter och andra intressenter som vill medverka till problemlösningar inom för dem viktiga områden. Regionernas experter företräder genom sin medverkan de svenska regionernas intressen.

SKR:s uppdrag

Efter beslut i Regiondirektörernas nätverk har SKR tillsammans med samverkansregionernas beredningsgrupp uppdraget att för medlemmarna prioritera mellan standardiseringsområden inom hälso- och sjukvård. Dessutom ska SKR fördela ekonomiska medel så medarbetare hos regionerna kan medverka i standardiseringsarbetet.

Tillgång till standarder

SKR har ett avtal med Svenska Institutet för Standarder (SIS) förlag som innebär att all svensk sjukvårdspersonal som är anställda av en region har tillgång till ett stort antal standarder inom området.

Inget lösenord krävs men du måste vara inloggad i ett nätverk hos regionen.

SIS abonnemang

Standardiseringsorganisationer

En standard ger vanligast mest nytta när den är utarbetad på internationell nivå. Detta eftersom de flesta tillverkare som säljer produkter till regioner och kommuner även tillverkar sina produkter för att möta kraven på en internationell marknad.

SIS

SIS, Svenska Institutet för Standarder är en av tre standardiseringsorganisationer som har uppdraget att utge standarder inom samtliga verksamhets- och samhällsområden.

SIS, Swedish Standards Institute

SEK

SEK Svensk Elstandard är den andra svenska standardiseringsorganisationen som i huvudsak utarbetar el-standarder.

SEK Svensk Elstandard

ITS

ITS, Informationstekniska Standardiseringen är den tredje svenska standardiseringsorganisation som utarbetar i huvudsak telekom-standarder.

ITS, Informationstekniska Standardiseringen

Informationsansvarig

  • Björn Liljekvist
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.