Publicerad 21 juni 2023

Riskområden inom patientsäkerhet

SKR arbetar tillsammans med regionerna och kommuner för att förebygga vårdskador. I Vårdhandboken finns evidensbaserade åtgärder beskrivna för samtliga riskområden.

SKR har utvecklat stöd och metoder inom några riskområden.

Fall och fallskador

Fall och fallskador är ett stort folkhälsoproblem. Det är den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig och konsekvenserna är ofta allvarliga.

Kort version; Nationell kraftsamling för att minska fall hos äldre (PDF) Pdf, 471 kB.

Rapport: Nationell kraftsamling för att minska fall hos äldre

Undernäring

Undernäring på sjukhus och inom omsorgen är vanligt, ibland undvikbar och vårdrelaterad. Nutrition är viktigt för att förebygga undernäring bland äldre och personer med sjukdom i alla åldrar.

Nationell kraftsamling för att minska undernäring hos vuxna individer (PDF) Pdf, 406 kB.

Vårdhandboken

Vårdhandboken ger detaljerade beskrivningar av kliniska riktlinjer inklusive metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.

SKR har tillsammans med Vårdhandboken arbetat med att ersätta tidigare evidensbaserade åtgärdspaketen med aktuella texter i Vårdhandboken. Riskområdena är trycksår, fall och fallskador, undernäring, munhälsa, läkemedel, infektioner vid centrala venösa infarter, postoperativa sårinfektioner, vårdrelaterade urinvägsinfektioner. Vårdhandboken reviderar sina texter regelbundet med stöd av specialister.

Vårdhandboken, texter kring riskområden

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.