Publicerad 15 juni 2023

Patientsäkerhetskultur

Patientsäkerhetskulturen är en viktig del i arbetet mot en säkrare vård och består av normer och värderingar. Det som är viktiga för oss och styr vårt dagliga agerande. Det handlar om attityder och värderingar som påverkar beteenden på samtliga nivåer i hälso- och sjukvården.

Säkerhetskultur består av normer och värderingar, det vill säga saker som är viktiga för oss och styr vårt dagliga agerande. Det handlar om attityder och värderingar som påverkar beteenden på samtliga nivåer i hälso- och sjukvården.

Dialogverktyg patientsäkerhetskultur

SKR rekommenderar två dialogverktyg, som kan användas i förbättringsarbete, Hållbart Säkerhets Engagemang samt Säkerhetskulturtrappan från A - E.

  • Hållbart Säkerhets Engagemang är ett verktyg med 11 frågeställningar som är viktiga i arbetet för en säkrare vård.
  • Säkerhetstrappan A – E är ett verktyg som kan användas för att skapa dialog kring patientsäkerhetskulturen i den egna verksamheten

Säkerhetskultur och säkerhetsklimat

Ordet säkerhetskultur används mer och mer inom hälso- och sjukvården. Ibland synonymt med säkerhetsklimat. Ett sätt att särskilja dessa begrepp:

  • Kulturen är organisationens personlighet
  • Klimatet är dess humör

Forskning visar att rådande säkerhetskultur i en organisation påverkar kvaliteten och säkerheten i den vård som levereras.

Publikationer

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.