Publicerad 17 oktober 2022

Mätning av vårdrelaterade infektioner

Varje år bjuder SKR in regionerna till mätning av förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) inom slutenvården genom en punktprevalensmätning (PPM).

Europeisk punktprevalensmätning på sjukhus 2023

Vart femte år genomför Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) punktprevalensmätningar (PPM). Det är en del av arbetet mot antibiotikaresistens. Punktprevalensmätningen utförs för att mäta förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) och antibiotikaanvändning på akutsjukhus i EU. Nästa mätning sker april-maj 2023 och koordineras av Folkhälsomyndigheten i nära dialog med SKR, Strama och NSG patientsäkerhet.

SKR:s punktprevalensmätning för vårdrelaterade infektioner kommer inte att genomföras under 2023 då regioner istället uppmuntras att delta i ECDC PPM.

ECDC PPM, Folkhälsomyndigheten

Mätning 2022

Under 2022 var PPM-databasen öppen för regionala/lokala mätningar under vecka 11 och 12.

Mätningen kommer inte att sammanställas på nationell nivå.

Instruktioner PPM VRI (PDF) Pdf, 128 kB.

Protokoll PPM VRI (PDF) Pdf, 211 kB.

Tillgång till PPM-databasen

Den 25 april infördes ett nytt inloggningsförfarande i PPM-databasen. Privata aktörer hänvisas till den regionen de har avtal med.

Kontakta din regions huvudadministratör/kontaktperson för att få tillgång till databasen. Vissa regioner har en kontaktperson per mätning (trycksår, vårdrelaterade infektioner (VRI) eller basala hygien och klädregler (BHK).

Saknas huvudadministratör/kontaktperson i din kommun eller region, kontakta Kontaktcenter nedan.

PPM-databas

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR