Publicerad 11 maj 2023

Mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler är viktigt i ett förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner. Metoden grundar sig på observationsstudier av medarbetare i arbetet med nära vård och omsorg exempelvis vid omvårdnad, undersökning och behandling.

Den nationell punktprevalensmätning av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK) för regioner och kommuner genomförs en gång om året. Under 2023 genomfördes mätningen under vecka 11 och 12.

Instruktioner och protokoll

Det finns instruktioner som beskriver hur man genomföra mätningen och ett protokoll som kan fyllas i under mätningen.

Instruktioner PPM-BHK (PDF) Pdf, 190 kB.

Protokoll PMM-BHK (Word) Word, 61 kB.

Protokoll PPM-BHK (PDF) Pdf, 170 kB.

Tillgång till PPM databasen

Varje kommun och region har en huvudadministratör som ansvarar för inloggningsförfarandet i respektive kommun/region. Privata aktörer hänvisas till den kommun eller regionen de har avtal med.

PPM-databasen

Huvudadministratör skapar konton till användare

Om du behöver tillgång till PPM-databasen för att registrera resultat i en mätning behöver du vända dig till huvudadministratören i den kommun eller region där du arbetar. Huvudadministratören hjälper dig att skapa ett konto.

  • Inom kommuner är det en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS som är huvudadministratör.
  • Inom regioner är huvudadministratören den som är centralt ansvarig för patientsäkerheten. Vissa regioner har en huvudadministratör per mätning (trycksår, vårdrelaterade infektioner (VRI) eller basala hygien och klädregler (BHK).

SKR erbjuder inte hjälp att skapa konton till enskilda användare. Varje kommun eller region ansvarar själva för att ge behörighet till de som behöver tillgång till databasen inom organisationen.

Behöver din organisation anmäla en ny huvudadministratör för PPM-databasen använd kontaktformuläret nedan.

Support i PPM-databasen

SKR erbjuder inte support till enskilda användare i PPM-databasen. Om du behöver hjälp att logga in eller upplever problem vid användning av databasen vänd dig till kommunens/regionens huvudadministratör.

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.