Publicerad 8 augusti 2022

Mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler är viktigt i ett förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner. Metoden grundar sig på observationsstudier av medarbetare i arbetet med nära vård och omsorg exempelvis vid omvårdnad, undersökning och behandling.

Den nationell punktprevalensmätning av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK) för regioner och kommuner genomförs en gång om året. Under 2022 skedde mätningen vecka 11 och 12.

Instruktioner och protokoll

Det finns instruktioner som beskriver hur man genomföra mätningen och ett protokoll som kan fyllas i under mätningen.

Instruktioner PPM-BHK (PDF) Pdf, 190 kB.

Protokoll PMM-BHK (Word) Word, 61 kB.

Protokoll PPM-BHK (PDF) Pdf, 170 kB.

Tillgång till PPM databasen

Den 25 april infördes ett nytt inloggningsförfarande i PPM-databasen. Varje kommun och region har en huvudadministratör som ansvarar för inloggningsförfarandet i respektive kommun/region.

Privata aktörer hänvisas till den kommun eller regionen de har avtal med.

Kommuner

Kontakta din kommuns huvudadministratör/kontaktperson för att få tillgång till databasen. Inom kommunerna är det alltid en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

Regioner

Kontakta din regions huvudadministratör/kontaktperson för att få tillgång till databasen. Vissa regioner har en kontaktperson per mätning (trycksår, vårdrelaterade infektioner (VRI) eller basala hygien och klädregler (BHK).

Saknas huvudadministratör/kontaktperson i din kommun eller region, kontakta Kontaktcenter nedan.

PPM-databasen

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR