Publicerad 16 augusti 2022

Identifiera vårdskador i primärvården - indikatorer för patientsäkerhet

”Säker vård” är en del av systemet Primärvårdskvalitet och innehåller indikatorer som gör det enklare att arbeta proaktivt med patientsäkerhet i primärvården.

Stärkt patientsäkerhetsarbete inom primärvården

SKR och Socialstyrelsen har under 2019–2021 samverkat för att stärka patientsäkerheten i primärvården, i linje med Nationell handlingsplan för patientsäkerhet. Arbetet har resulterat i Säker vård, som är en del av systemet Primärvårdskvalitet.

Det nationella systemet Primärvårdskvalitet är välkänt och används av majoriteten vård- och hälsocentraler. Primärvårdskvalitet hämtar data i realtid från andra befintliga system.

Rapport Säker vård, Primärvårdskvalitet (PDF) Pdf, 211 kB.

Säker vård innehåller ett antal indikatorer som hjälper till att identifiera patienter som löper risk för vårdskador. Det gör det enklare för olika professioner att arbeta proaktivt med patientsäkerhet i primärvården. Indikatorerna kan också användas i kvalitetsarbete och den årliga patientsäkerhetsberättelsen.

Patientsäkerhetsindikatorerna täcker områdena

  • diagnostik
  • behandling/rehabilitering
  • riskfylld behandling
  • uppföljning.

Indikatorerna kan användas både i lokala förbättringsarbeten och för att hitta patienter som löper risk för vårdskada. Data kan även användas i den årliga patientsäkerhetsberättelsen.

Kvalitetsindikatorer, Primärvårdskvalitet

Stödmaterial

För att underlätta och stimulera användningen av patientsäkerhetsindikatorerna finns följande stöd hos Primärvårdskvalitet:

Film om säker vård på vårdcentralen, Primärvårdskvalitet

Presentationer för dig som vill arbeta med Säker vård i primärvård, Primärvårdskvalitet

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR