Publicerad 7 mars 2024

SIP för äldre

SKR har i samarbete med en rad organisationer tagit fram ett stöd för Samordnad Individuell plan (SIP) för äldre. Syftet är att förbättra möjligheten för äldre att själva få möjlighet att vara aktiva i sin egen vård.

Samordnad Individuell Plan (SIP) gör det tydligt för personen själv, för närstående och för personalen vem som ansvarar för vad. SIP ger också möjlighet för personen att bli mer aktiv i vården av den egna hälsan och att medverka i planeringsarbetet.

Utbildnings- och informationsmaterial om SIP för äldre

Utbildnings- och informationsmaterialet om SIP för äldre som tagits fram av SKR består av filmer, handbok, manualer, talarstöd i Powerpoint, intervjuer och checklistor. Det är anpassat för att informera och utbilda olika målgrupper: personal, chefer, förtroendevalda samt patienter och närstående.

Utbildnings- och informationsmaterialet om SIP för äldre, Uppdrag Psykisk Hälsa

Introduktion till SIP för äldre

I den här skriften ges en introduktion till SIP för äldre.

Samordnad Individuell Plan (SIP) för äldre

Introduktionen är framtagen av SKR, professionella från kommuner och regioner, de fackliga organisationerna Vårdförbundet, Sveriges Läkarförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna och Akademikerförbundet SSR samt de två största seniororganisationerna PRO och SPF.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Zophia Mellgren
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.