Publicerad 27 oktober 2022

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och nationellt uppfattar hälso- och sjukvården i Sverige.

Syftet med undersökningen är att fånga be­folkningens syn på svensk hälso- och sjukvård – deras attityder, förtroende och uppfattning. Målet är att resultaten ska fungera som underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, såväl lokalt som nationellt. Samtliga regioner deltar i undersökningen som samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Resultat av undersökningen 2021

Totalt samlades 48 068 svar in under 2021. Datainsamlingen för helårsperioden har genomförts i två omgångar. Den första mellan 5 april–4 juni 2021 och den andra 4 oktober–2 december 2021.

2021 års enkät bestod av en basmodul med nio frågor och fyra bakgrundsfrågor, samt fem temafrågor och en riksgemensam fråga relaterad till coronapandemin.

Regioner har även haft möjlighet att lägga till egna regionspecifika frågor.

Befolkningen syn på hälso- och sjukvården, Vården i siffror

Rapport Hälso- och sjukvårdsbarometern 2021

Om Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som riktar sig till alla individer 18 år och äldre, som är folkbokförda i respektive region. Ett nationellt gemensamt frågeformulär har tagits fram bestående av tio frågor om hälso- och sjukvår­den samt fyra bakgrundsfrågor om respondenten.

Undersökningen genomförs med en så kallad mixad datainsamlingsmetod där svar samlas in både via digital webbenkät och telefonintervjuer.

Hälso-och sjukvårdsbarometern från 2018

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sofia Tullberg
    Chef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR