Publicerad 21 oktober 2022

Patientinflytande

En tid med ökad patientrörlighet och allmän individualisering har skapat en förändrad syn på den enskilde patienten, brukaren och invånarens ställning inom såväl hälso- och sjukvården som inom socialtjänsten. SKR intressebevakar och ger råd och stöd till medlemmarna vid frågor om patientinflytande.

Patient- och brukarinflytandet har under de senaste åren fått allt större uppmärksamhet. Detta kombinerat med en trend av individualisering och ökad patientrörlighet inom såväl Sverige som EU.

För att öka kvaliteten i mötet med patienten kan verksamheten arbeta mer aktivt med nya arbetssätt, bemötande och kommunikation. Genom Nationell patientenkät och Hälso-och sjukvårdsbarometern får regioner reda på hur patienter uppfattar hälso- och sjukvården i Sverige.

I patientinflytandet ingår också att ha möjligheten att söka vård utanför sin hemregion, utomlänsvård.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hasse Knutsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.