Publicerad 7 december 2023

Stöd för rätt sjukskrivning, SRS

Ett stöd för ett mer effektivt, jämlikt och kvalitetssäkert arbete med sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Bedömningsstödet Stöd för rätt sjukskrivning

Syftet med bedömningsstödet är att hälso- och sjukvården tidigt och med större träffsäkerhet ska kunna identifiera individer med ökad risk för längre sjukskrivning, samt identifiera eventuella behov av rehabiliteringsinsatser.

Bedömningsstödet har utvecklats och utvärderats i primärvården. Utvärderingen visar bland annat att användarna ser att arbetet med sjukskrivning och rehabilitering har kunnat prioriterats, samordnats och kvalitetssäkrats. Stödet har bidragit till en ökad effektivitet och högre kvalitet i sjukskrivningsarbetet, vilket kan bidra till kortare sjukskrivningar och snabbare återgång i arbete eller annan sysselsättning.

Bedömningsstödet Rätt sjukskrivning

Införande och förvaltning

I dagsläget används bedömningsstödet i fyra regioner men samtal pågår med ett flertal andra regioner. Införande i regionerna sker stegvist och kontrollerat med hjälp av ett införandestöd. Stödet finns tillgängligt via IT-systemen Webcert och Rehabstöd som Inera tillhandahåller. SRS förvaltning är ansvarig för drift, utveckling och support.

Intygstjänster, Inera

Bakgrund

Utvecklingen av bedömningsstödet Stöd för rätt sjukskrivning har ingått som en del i överenskommelsen om ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess". Slutrapporten inom ramen för Överenskommelsen publicerades december 2020.

Inom ramen för överenskommelsen har SKR utrett, utvecklat och testat ett IT-baserat bedömningsstöd som kan användas i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Mellan 2017-2020 testades, vidareutvecklades och utvärderades bedömningsstödet i hälso- och sjukvården. Sammanlagt deltog 24 vårdcentraler i fyra regioner och bidrog till den version som nu används.

Ett införandestöd utvecklades, testades och utvärderades 2019-2020.

Rapport Stöd för rätt sjukskrivning 2020 (PDF) Pdf, 377 kB.

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.