Publicerad 6 december 2021

Bättre samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården

SKR har tillsammans med Försäkringskassan och Socialstyrelsen enats om nya utgångspunkter och strukturer för samverkan på nationell nivå inom sjukskrivning och rehabilitering.

Syftet är att skapa bättre förutsättningar för samarbete på olika nivåer, som i slutändan kan underlätta för individen i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

De gemensamma utgångspunkterna och strukturerna för samverkan ska förstärka samarbetet så att utmaningar uppmärksammas, diskuteras och hanteras på rätt nivå, samt att information och kunskap sprids mellan aktörerna. Det innebär bland annat att aktörerna ska verka för en samsyn kring uppdrag och roller, samverka kring och följa upp insatser, informera om förändringar, sprida kunskap och verka för att frågor hanteras i överenskomna strukturer.

En viktig del i den utvecklade strukturen för samverkan är den tydligare kopplingen till hälso- och sjukvårdens system för kunskapsstyrning, samt en ny strategisk gruppering mellan SKR, Försäkringskassan och Socialstyrelsen.

Underlaget kan även skapa ett ramverk för samverkan lokalt och regionalt mellan aktörerna , utifrån de lokala förutsättningarna.

Läs mer

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.