Publicerad 27 juni 2024

Utbildningsmaterial och stöd rehabiliteringskoordinering

SKR har tagit fram material och stöd som regionerna kan använda i sin utveckling av funktionen för koordinering.

Det finns stödmaterial vid introduktion av nya rehabiliteringskoordinatorer och för verksamhetschefer som ska rekrytera och arbetsleda rehabiliteringskoordinatorer i sin vårdverksamhet.

Grundutbildning rehabiliteringskoordinering

SKR:s webbutbildning riktar sig främst till nya rehabiliteringskoordinatorer och till verksamhetschefer. Utbildningen är indelad i sex kapitel som bland annat går igenom rehabiliteringskoordinatorns uppdrag, ansvarsområden och samverkan med andra aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Utbildningen ersätter inte andra utbildningar riktade till rehabiliteringskoordinatorer.

Utbildningen kostar 400 kronor per deltagare men det går också att teckna regionlicens. Det innebär att hela organisationen, det vill säga även vårdgivare som har avtal med regionen, får obegränsad tillgång till utbildningen under 12 månader. Båda licenserna kan tecknas.

Utbildningen har tagits fram utifrån tidigare överenskommelser mellan staten och SKR inom området sjukskrivning och rehabilitering. Från och med 1 februari 2020 gäller en ny lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter. Med anledning av den nya lagens tillkomst kommer utbildningen att omarbetas en del utifrån lagens intentioner. Omarbetningen kommer att ske under 2024/2025.

Utbildning rehabiliteringskoordinator, Adda

Material

Filmer

I serien ”Att arbeta som rehabiliteringskoordinator” finns flera filmer. De kan användas för att beskriva vad en rehabiliteringskoordinator arbetar med och hur koordinering av en patients sjukskrivning och rehabilitering kan gå till. Filmerna ingår även i webbutbildningen för rehabiliteringskoordinatorer.

SKR:s samtliga filmer om rehabkoordinering

Metodbok för koordinering

Metodbok för koordinering är en praktisk vägledning till de som har uppdraget som rehabiliteringskoordinator. Boken beskriver koordinatorns arbete och hur koordinering kan utföras i praktiken, samt vilken kunskap och kompetens som krävs för uppdraget.

Metodbok för koordinering av sjukskrivning och rehabilitering för hälso- och sjukvården

Övrigt stöd

För att stödja rehabiliteringskoordinator vid kontakt med patienter och arbetsgivare finns formulär och mallar som går att använda.

Mallar och formulär för koordineringsarbetet

Vårdhandboken.se

På vårdhandboken.se finns information, praktiska tips, frågeformulär och andra stöd för rehabiliteringskoordinatorer. Materialet kan vara till hjälp vid kontakt med patient och arbetsgivare och underlätta koordineringen.

Koordinering vid sjukskrivning och rehabilitering, vårdhandboken.se

Riskgruppsorienterat arbetssätt arbetsgivare

Att arbeta riskgruppsorienterat innebär att fånga upp medarbetare och arbetsplatser med risk för sjukfrånvaro och genomföra aktiviteter för att förebygga sjukfrånvaro och åstadkomma friska arbetsplatser. För att lyckas behövs aktiviteter på tre nivåer: lednings-, organisations-, medarbetarnivå.

Handbok i riskgruppsorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.