Publicerad 3 oktober 2022

Försäkringsmedicinska utredningar

Lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar reglerar ansvar, befogenheter och krav vid utredningar som Försäkringskassan kan begära att en person ska genomgå vid bedömning för att få ersättning eller andra förmåner enligt socialförsäkringsbalken.

Inom Försäkringskassans rehabiliteringskedja ställs krav på kvalificerade medicinska beslutsunderlag i sjukförsäkringsärenden. Underlagen ska ge en fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser för individens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet, och kan därmed ligga till grund för Försäkringskassans bedömning av den försäkrades arbetsförmåga.

Lagen innebär att regionerna ska tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar på begäran av Försäkringskassan. Regionerna kan även få sluta avtal med exempelvis en annan region om att utföra försäkringsmedicinska utredningar. Regionen har också rätt till ersättning från staten för kostnader för utförda försäkringsmedicinska utredningar.

Förordning och föreskrift om försäkringsmedicinska utredningar

Som förtydligande till lagen finns en förordning (2018:1633) med kompletterande bestämmelser bland annat om hur utredningar ska utföras, vilket underlag Försäkringskassan ska ge vårdgivaren inför en utredning och hur vårdgivaren ska ersättas.

Förordning om försäkringsmedicinska utredningar 2018:1633, Svensk författningssamling (PDF)

Försäkringskassan har även tagit fram föreskrifter med kompletterande bestämmelser till förordningen som berör ersättning och metodik.

Ändringar i föreskrifter om försäkringsmedicinska utredningar 2020, Försäkringskassan (PDF)

Föreskrift om försäkringsmedicinska utredningar 2019, Försäkringskassan (PDF)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.