Publicerad 5 oktober 2023

Överenskommelse digital överföring av läkarintyg

SKR och regeringen har tecknat en överenskommelse om digital överföring av läkarintyg under åren 2023 till 2025.

Överenskommelsen går ut på att underhålla och utveckla systemet för den digitala överföringen av medicinska underlag mellan regionerna och Försäkringskassan.

Regeringen avsätter totalt 48 miljoner kronor de tre närmaste åren till nuvarande system för digital överföring av läkarintyg från regionerna till Försäkringskassan.

Överenskommelse Digital överföring av läkarintyg 2023-2025 (PDF) Pdf, 256 kB.

SKR, Försäkringskassan och E-hälsomyndigheten

Parterna har gemensamt beslutat att satsa på underhåll och utveckling av de befintliga digitala systemen för elektronisk informationsöverföring från regionerna till Försäkringskassan.

SKR:s roll, tillsammans med Inera, blir att upprätthålla, uppdatera och vidareutveckla det befintliga system som finns för intygshantering för att arbetet med överföring av medicinska underlag mellan regionerna och Försäkringskassan ska fungera så bra som möjligt för alla parter. Det är även viktigt för kvaliteten och patientsäkerheten.

SKR och Försäkringskassan ska i samråd med E-hälsomyndigheten, utarbeta en plan över vilka insatser som ska genomföras under 2023–2025. I planen ska det bland annat framgå vilka av intygen till Försäkringskassan som ska utvecklas.

SKR ska också stödja E-hälsomyndigheten i arbetet med en förstudie som ska undersöka hur en långsiktig lösning för en sammanhållen intygshantering ska genomföras.

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.