Publicerad 2 maj 2023

Vård till personer utan nödvändiga tillstånd

I lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd regleras regionernas skyldigheter i enlighet med följande.

  • Personer som inte har fyllt 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård samt tandvård i samma omfattning som barn och ungdomar bosatta inom regionen.
  • Personer som fyllt 18 år ska erbjudas vård och tandvård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.
  • Hälsoundersökning erbjuds först när en person själv uppsöker vården.

SKR:s handbok

I kapitel 8 i SKR:s handbok Vård av personer från andra länder finns en sammanställning av de regler för vård av personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Handboken Vård av personer från andra länder

Papperslösa som är 85 år eller äldre omfattas av hälso-och sjukvårdslagens bestämmelser om avgiftsfri öppenvård i den mån det rör sig om vård som inte kan anstå.

Särskilt utsatta EU-medborgare

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Olle Olsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.